Nghiệm thu chính thức đề tài: "Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ, góp phần đề xuất vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam"

09/01/2020
Sáng ngày 09/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức đề tài KHCN: "Nghiên cứu thực trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ, góp phần đề xuất vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam", mã số 217/01/TLĐ do BS. Võ Quang Đức - Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Nam làm chủ nhiệm.

Ngày nay, nhu cầu về các loại nhà ở có lót sàn gỗ phục vụ cho chung cư, nhà ở, trường học ngày càng tăng cao nên ngành công nghiệp chế biến gỗ, gỗ ép thành các loại ván nhân tạo, sàn gỗ, đồ nội thất…..luôn tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất các loại gỗ ép, ván sàn nhân tạo này, các loại keo dán có thành phần chính là formaldehyde có thể bay hơi trong không khí khi gặp các điều kiện thuận lợi như nhiệt độ và độ ẩm tăng. Nếu cơ thể con người tiếp xúc với formaldehyde dù hàm lượng cao hay thấp mà kéo dài cũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng như gây kích thích đường hô hấp, tiêu hóa, gây viêm da…. lâu dài có thể dẫn đến ung thư do cơ thể con người chưa có khả năng tự đào thải được.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Trên cơ sở đó, đề tài đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu là tìm hiểu về những tác hại do chất formaldehyde gây ra nhất là đối với những người thường xuyên làm việc và tiếp xúc với chất này, những điều kiện làm việc của công nhân hiện nay như nồng độ phơi nhiễm cá nhân, các trang bị bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng bước đầu đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán làm cơ sở đề xuất nhiễm độc formaldehyde vào danh mục bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam.

Với nội dung nghiên cứu chính là:

- Nghiên cứu tổng quan về formaldehyde

- Đánh giá thực trạng phơi nhiễm formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ.

- Khám, xét nghiệm chuẩn đoán nhiễm độc formaldehyde nghề nghiệp, thực trạng ảnh hưởng của formaldehyde đến sức khỏe người lao động trong ngành chế biến gỗ.

- Phân tích các luận cứ khoa học đề xuất đưa bệnh nhiễm độc formaldehyde vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài có những sản phẩm chính như sau:

- Báo cáo kết quả về thực trạng phơi nhiễm formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ.

- Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng nhiễm độc formaldehyde của người lao động trong ngành chế biến gỗ.

- Báo cáo đề xuất kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc formaldehyde vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam.

- 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Sau khi chủ nghiệm đề tài tóm tắt kết quả đã thực hiện, các thành viên hội đồng khoa học do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá đề tại đạt yêu cầu, cụ thể: đề tài đã thực hiện được đầy đủ nội dung và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra; đã tổng quan được các đặc tính, tình hình của formaldehyde trong ngành sản xuất chế biến gỗ, gỗ dán ép ở Việt Nam; đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát tình hình phơi nhiễm formaldehyde ở 6 cơ sở sản xuất; đã tổng quan và đề xuất tiêu chuẩn liên quan đến việc chẩn đoán bệnh nghề nghiệp liên quan đến phơi nhiễm formaldehyde; về chất lượng sản phẩm đã đạt được yêu cầu đề ra….. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần chỉnh sửa như: biên tập lại báo cáo tổng kết theo yêu cầu hội đồng đã chỉnh sửa, phần tiêu chuẩn chẩn đoán nên đưa sang phần kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu để ban hành và xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán và có thể tham khảo tiêu chuẩn chẩn đoán của nước ngoài làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán của Việt Nam, hay một số thuật ngữ và lỗi chính tả cần chỉnh sửa theo yêu cầu của các chuyên gia. Hội đồng kết luận nhiệm vụ đạt yêu cầu trên cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)