Nghiệm thu chính thức đề tài cấp TLĐ: "Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay”

14/01/2020
Chiều 14/1/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay” do TS. Phạm Thị Bích Ngân, làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên, do TS. Đỗ Trần Hải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch hội đồng.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Hiện nay, thiết kế máy móc, thiết bị sản xuất, chỗ làm việc đều dựa trên các dẫn liệu nhân trắc của người vận hành. Từ 25 đến 30 năm về trước, Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động (nay là Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động) cùng với Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường đã thực hiện nghiên cứu về các đặc điểm nhân trắc Ecgônômi của người Việt Nam.

Theo quy luật tăng trưởng, cứ khoảng 10 đến 15 năm điều kiện sống thay đổi cũng như tầm vóc và thể lực cũng biến đổi theo. Theo kết quả điều tra dân số năm 2009 - 2010 thì chiều cao trung bình của người trưởng thành năm 2010 cao hơn khoảng 4 cm và có cân nặng cũng nặng hơn 8kg so với năm 1975.

Nhận thấy, tại Việt Nam, các nghiên cứu điều tra cơ bản được thực hiện đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nhân trắc Ecgônômi nào thay thế và đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam khác xa so với 30 năm về trước, vì thế, việc nghiên cứu xây dựng một tập Atlat nhân trắc mới là cần thiết. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đề tài có tên gọi: "Xây dựng Atlat nhân trắc người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn hiện nay". Đề tài đã được Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tiến hành nghiệm thu chính thức vào chiều 14/01/2020 do TS. Phạm Thị Bích Ngân - Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm.

TS. Phạm Thị Bích Ngân đã trình bày tóm tắt các nội dung, phương pháp, các kết quả đã đạt được của đề tài và đã được các chuyên gia hội đồng đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài. Các chuyên gia hội đồng cho rằng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đã đạt được yêu cầu của một báo cáo khoa học, đề tài đã tổng quan được phong phú, đầy đủ dữ liệu trong và ngoài nước. Đề tài đã xây dựng được cơ sở khoa học để tính toán nội suy như nhân trắc tĩnh, tầm hoạt động của khớp và tầm hoạt động tối đa của cánh tay…. Căn cứ vào số liệu đo đạc, đề tài đã xây dựng được một dự thảo Atlat nhân trắc học về các chỉ tiêu tĩnh, chỉ tiêu hoạt động khớp và tầm hoạt động tối đa trên 9 mặt phẳng ngang khác nhau. Phương pháp kỹ thuật được sử dụng đánh giá trong đề tài hiện đại, đảm bảo số liệu đề tài có tính chính xác và đáng tin cậy. Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu và sản phẩm đặt hàng. Về số lượng, khối lượng sản phẩm đầy đủ: có 01 báo cáo xử lý đo đạc các chỉ tiêu nhân trắc ecgônômi lao động tĩnh và động giai đoạn 2017 – 2019; có được 01 tập dự thảo atlat nhân trắc ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong lứa tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2019; 04 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Đề tài cũng đã làm đúng với tiến độ thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như phần kiến nghị nên đề nghị cho phép hoàn thiện tập dự thảo atlat nhân trắc ecgônômi tĩnh và động trong lứa tuổi lao động giai đoạn 2017 – 2019 để xuất bản cùng một số phần chỉnh sửa khác mà các chuyên gia đã nêu. Hội đồng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng để đề tài hoàn thiện tốt hơn.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)