Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động

17/01/2020
Ngày 16/01/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó trưởng Ban Quan hệ lao động cùng đại diện một số ban ngành của Tổng Liên đoàn. Về phía Viện KH An toàn và vệ sinh lao động có đồng chí Đỗ Trần Hải – Viện trưởng; đồng chí Vũ Xuân Trung – Chủ tịch Công đoàn Viện; đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung; đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam, cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.


Đồng chí Bùi Hồng Quang – Chánh văn phòng Viện trình bày báo cáo kết quả công tác (Ảnh: Phi Long)

Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Hồng Quang – Chánh văn phòng Viện Khoa học AT&VSLĐ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Khoa học AT&VSLĐ. Theo đó, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Viện Khoa học AT&VSLĐ đã triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ tại Quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, kế hoạch tài chính và thông tin khoa học đã có những cải tiến theo chiều hướng tích cực; công tác quản lý nội bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ công chức, viên chức của Viện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp tốt trong triển khai công việc. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, sản phẩm nghiên cứu khoa học là phương châm hoạt động của Viện Khoa học AT&VSLĐ nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác tham mưu trong xây dựng chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động cũng như việc giúp các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp giải quyết ngày càng tốt hơn vấn đề An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Năm 2019, Viện Khoa học AT&VSLĐ đã bám sát nhiệm vụ, phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng như:

- Hoàn thành nghiệm thu và công nhận kết quả Đề tài độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.CN 06/15 “Đánh giá gánh nặng lao động, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động một số ngành nghề” do Viện chủ trì.

- Đã tổ chức nghiệm thu đánh giá đối với 23 đề tài khoa học và công nghệ. Triển khai thực hiện theo kế hoạch 11 đề tài khoa học và công nghệ chuyển tiếp giai đoạn 2019-2020.

- Hoàn thành nội dung và nghiệm thu kết quả đối với 23 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị trực thuộc Viện.

- Các đơn vị tự chủ của Viện đã hoàn thành vượt mức 4,5% kế hoạch thu từ các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật với tổng doanh thu ước đạt 74,7 tỷ đồng.

- Đã hoàn thành nhiệm vụ Quan trắc môi trường lao động tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc. Tổ chức được 314 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ, lớp nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, BVMT và VHAT cho khoảng 27.600 người là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, công nhân viên và lao động tại các cơ sở sản xuất. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho khoảng 111.300 lượt người tại gần 300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất….

Trong năm 2019, Viện đã khẳng định công tác sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài sản tài chính nghiêm túc, tiết kiệm và đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Toàn Viện vẫn duy trì được truyền thống là một tập thể đoàn kết, nhất trí, nhiệt tình trong công việc và chân thành trong quan hệ đồng nghiệp, là nền tảng cơ sở cho sự phát triển của Viện.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2020 với các nội dung: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong mọi hoạt động của Viện; tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là đối với cán bộ trẻ. Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện. Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển Viện và chiến lược nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn. Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ.

Tại Hội nghị, đại diện 2 Phân Viện miền Trung và miền Nam, các Trung tâm thuộc Viện, Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân đã phát biểu ý kiến, tham luận tập trung vào một số nội dung nghiên cứu và quản lý khoa học, quản lý nội bộ, cơ chế tài chính, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ trẻ...


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (Ảnh: Phi Long)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nhất trí cao với bản báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020, đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được trong việc tiếp cận vị thế mới, nhiệm vụ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng với yêu cầu cao hơn. Về phương hướng công tác trong năm 2020, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho rằng  cần phải nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ Viện về bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo Viện phải quan tâm đến kiện toàn cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chức; tăng cường hơn nữa công tác kế hoạch; tiếp tục làm tốt công tác công bố, quảng bá, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu trên phương tiện truyền thông đại chúng; tăng cường phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập sáng tạo đi đôi với tăng cường kỷ luật kỷ cương; cần quan tâm xây dựng văn hóa cơ quan trong đó có việc phát huy sáng kiến để nâng cao hoạt động của Viện, phải quan tâm chia sẻ giữa lãnh đạo với cán bộ công nhân viên… Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định Tổng LĐLĐVN sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Viện phát triển, đồng thời Viện cần phải nâng cao hiệu quả, uy tín của mình, đó cũng là uy tín của tổ chức công đoàn trước người lao động cả nước.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động (Ảnh: Phi Long)

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, TS. Đỗ Trần Hải thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2019, đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020; Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt cho lãnh đạo Viện, TS. Đỗ Trần Hải chúc lãnh đạo Tổng Liên đoàn, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác.

TS. Đỗ Trần Hải trao tặng bằng khen cho các cán bộ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Ảnh: Phi Long)

Cũng tại hội nghị, thay mặt BCH Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho Viện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2019. Viện cũng khen thưởng 11 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 134 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2019.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)