Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp"

27/02/2020
Sáng 27/02/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp” Mã số: CTPH-2017/01/TLĐ- BKHCN do TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Chủ tịch Hội An toàn vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

TSKH. Phạm Quốc Quân thay mặt nhóm thực hiện đề tài đã nêu lên ba mục tiêu nghiên cứu chính, đó là:

- Xây dựng được phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp;

- Xây dựng được phương pháp lượng giá thiệt hại do rủi ro sức khỏe nghề nghiệp;

- Xây dựng được chiến lược giảm thiểu rủi ro sức khỏe nghề nghiệp;

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học và phương pháp đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường lao động; đánh giá tác động suy giảm sức khỏe lao động do ô nhiễm môi trường lao động và lượng giá thiệt hại do suy giảm sức khỏe lao động, do mắc bệnh nghề nghiệp và liên quan đến nghề nghiệp;

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp;

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá thiệt hại rủi ro sức khỏe nghề nghiệp;

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược giảm thiểu rủi rủi ro sức khỏe nghề nghiệp trong sản xuất công nghiệp.

Với 5 phương pháp nghiên cứu cơ bản như: phương pháp phân tích và tổng hợp, bao gồm cả phương pháp diễn giải phi truyền thống; Phương pháp lý thuyết và các kịch bản giả định; Phương pháp quy đổi tương đương và nội suy tuyến tính; Phương pháp phân mức tuyến tính và phi tuyến tính; Cùng một số phương pháp truyền thống khác như: xác suất thống kê, phương pháp giả thiết hàm quan hệ giữa các đại lượng là ổn định trong khoảng thời gian đánh giá. Đề tài đã có được những sản phẩm sau: (1) Báo cáo khoa học về Phương pháp lượng giá thiệt hại do rủi ro sức khỏe nghề cho cơ sở sản xuất công nghiệp; (2) Báo cáo khoa học về phương pháp xác định tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp cho cơ sở sản xuất công nghiệp; (3) Báo cáo khoa học về Chiến lược giảm thiểu rủi ro sức khỏe nghề nghiệp và đề xuất áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; (4) 7 bài báo khoa học và 1 tài liệu chuyên khảo.

Sau khi nghe TSKH. Phạm Quốc Quân trình bày những nội dung nghiên cứu chính, Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét với nhóm thực hiện đề tài: Đề tài đã thống nhất phương pháp và công cụ đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp do đó phân loại giám sát quản lý một cách hiệu quả, góp phần trực tiếp ngăn chặn giảm thiểu rủi ro sức khỏe nghề nghiệp trong cơ sở sản xuất; đồng thời nghiên cứu đề xuất chiến lược giảm thiểu rủi ro sức khỏe nghề nghiệp trong cơ sở sản xuất công nghiệp; các phương pháp nghiên cứu kỹ thuật sử dụng trong đề tài đảm bảo mức độ tiên tiến, tin cậy, hợp lý với một đề tài mang tính nghiên cứu khoa học cơ bản trong việc sử dụng phương pháp đánh giá tổng quát rủi ro sức khỏe nghề nghiệp; đề tài đã góp phần thống nhất phương pháp về rủi ro sức khỏe nghề nghiệp để áp dụng vào Việt Nam, trong đó phân loại quản lý giám sát một cách hiệu quả góp phần trực tiếp ngăn chặn rủi ro sức khỏe nghề nghiệp trong thực tiễn sản xuất qua đó đề xuất được chiến lược giảm thiểu rủi ro sức khỏe nghề nghiệp trong sản xuất công nghiệp; báo cáo tổng hợp đã phản ánh được đầy đủ nội dung, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN; báo cáo tóm tắt phản ánh đúng đầy đủ nội dung mà đề tài báo cáo tổng hợp đã có tuy nhiên vẫn còn dài dòng; về số lượng và khối lượng sản phẩm đề ra đầy đủ, về chất lượng sản phẩm của đề tài có tính khoa học cao, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; đề tài đã hoàn thành được các nội dung.

Tuy nhiên, cần phải chỉnh sửa lỗi chính tả, bổ sung các cụm từ viết tắt, một số bảng công thức nên cùng cỡ chữ với nội dung của trang, trình bày phương pháp thuật toán cần đơn giản, gọn nhẹ, cần chỉnh sửa bổ sung một số bố cục của đề tài theo ý kiến của các chuyên gia.

Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài đã hoàn thành các nội dung, sản phẩm theo như đề cương được duyệt với chất lượng cao, vì vậy hội đồng đã nhất trí thông qua và đề xuất nghiệm thu cấp Tổng Liên đoàn sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng.

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)