Chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc

12/04/2020
Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, tại tất cả các cấp công đoàn trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.


“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, là chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, Tổng Liên đoàn và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về nội dung hoạt động của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động… qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ.

Cùng đó, cần tăng cường công tác phối hợp với ngành Lao động –Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội... trong các hoạt động thông ti tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng chống dịch Covid-19; phối kết hợp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Với những đơn vị tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ, cần hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh Covid-19… bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn cần tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe cho người lao động trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và ATVSLĐ nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động…

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị: LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc tổng hợp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 gửi về Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trước ngày 30/4/2020 để đề nghị Hội đồng quốc gia ATVSLĐ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

B.D

(Nguồn tin: http://laodongthudo.vn/)