Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 lĩnh vực Môi trường lao động

08/05/2020
Sáng ngày 08/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn trực tuyến nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 thuộc lĩnh vực Môi trường lao động.


Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ năm 2021 lĩnh vực Môi trường lao động

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Sau khi nghe tóm tắt về mục tiêu và sản phẩm của các nhiệm vụ, Hội đồng đã trao đổi, thống nhất và đề nghị cho tiến hành triển khai nhiệm vụ sau::

Nhiệm vụ: "Nghiên cứu, chế tạo và đánh giá hiệu quả của thiết bị cục bộ lọc không khí trong không gian kín ở các cao ốc văn phòng", do Phân viện KH ATVSLĐ và BVMT miền Nam chủ trì thực hiện.

- Nhiệm vụ gồm hai mục tiêu:

  1. Nghiên cứu, chế tạo đánh giá hiệu quả của màng lọc VOC.
  2. Chế tạo thiết bị cục bộ lọc không khí trong không gian kín ở các cao ốc văn phòng.

- Sản phẩm gồm có:

  1. Báo cáo quy trình kỹ thuật chế tạo màng lọc VOC.
  2. Báo cáo đánh giá hiệu quả lọc VOC của màng lọc chế tạo được.
  3. Thiết bị lọc không khí trong không gian kín.
  4. Báo cáo đánh giá hiệu quả lọc không khí của thiết bị lọc không khí chế tạo được.
  5. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)