Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá”

17/05/2020
Sáng 15/05/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tiến hành nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá"- do TS. Nguyễn Thắng Lợi – Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm Chủ tịch Hội đồng.


TS. Nguyễn Thắng Lợi tại buổi nghiệm thu

Ngành khai thác và chế biến đá (KT&CBĐ) luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy có thể dẫn đến tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN). Theo thống kê, ngành khai thác đá luôn nằm trong top 2 – 3 ngành có tỷ lệ TNLĐ và BNN cao nhất. Còn ở Việt Nam, từ năm 2007 đến nay đã xảy ra 12 vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng do sụt lở đất đá làm chết 70 người, bị thương 14 người. NLĐ mắc các BNN như bụi phổi silic, điếc nghề nghiệp, rung nghề nghiệp là rất cao.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thắng Lợi đã thay mặt nhóm nghiên cứu cho biết, ngành KT&CBĐ có nguy cơ cực cao về mất ATVSLĐ, trong đó, khu vực khai thác có nguy cơ cao hơn so với khu vực chế biến; trong khai thác đá khối công nghệ cắt đá bằng dây kim cương an toàn hơn so với công nghệ nổ mình, tách đá; các mối nguy chính có mức rủi ro cực cao, rất cao và cao bao gồm: sụt lở/dịch chuyển đất đá, nổ mìn do mất kiểm soát, vi khí hậu khắc nghiệt, ngã từ độ cao, cháy vật liệu nổ, tai nạn do phương tiện, và chạm với đĩa cưa, ồn, rung…..

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được những kết quả và sản phẩm như sau: Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về mối nguy ATVSLĐ; Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro ATVSLĐ ở các cơ sở KT&CBĐ; Xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro ATVSLĐ trong KT&CBĐ; Kết quả ứng dụng một vài giải pháp kiểm soát rủi ro ATVSLĐ ở các cơ sở KT&CBĐ; Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng quy trình đánh giá rủi ro và hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp; 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. Đề tài cũng đã xây dựng được những quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, tiến hành điều tra khảo sát, lập cơ sở dữ liệu tại 10 cơ sở KT&CBĐ đồng thời thực hiện quy trình đánh giá rủi ro cho 03 cơ sở; đã đề xuất và áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp với OHSAS 18001 tại Thanh Hóa, kết quả đánh giá cho thấy cơ sở đã đạt được 10/18 yêu cầu đề ra…..

Sau khi nghe TS. Nguyễn Thắng Lợi trình bày, hội đồng nghiệm thu cho rằng: phần báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; Về số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu và phù hợp với đề cương. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng sao cho phù hợp.

Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo góp ý của các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng bằng văn bản.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)