Công ước số 178- Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên

22/09/2014
Ngày, 20 tháng 10 năm 1996, Công ước số 178- Công ước về Thanh tra các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên Tổ chức lao động quốc tế đã được thông qua.

​Công ước này được áp dụng đối với mọi tàu biển, dù là công hữu hay tư hữu, đã đăng ký lưu hành tại vùng lãnh thổ của một Nước thành viên mà Công ước này có hiệu lực, Công ước này áp dụng cho cả các tàu kéo và không áp dụng cho các tàu trọng tải dưới 500 tấn và không áp dụng cho các dàn khoan và các dàn khai thác dầu lửa nếu chúng không tham gia vào hoạt động hàng hải.

- Thuật ngữ “cơ quan điều phối trung ương” chỉ các bộ trưởng, các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan công quyền khác có quyền ban hành và giám sát việc thi hành các pháp quy, các mệnh lệnh hoặc chỉ thị khác có hiệu lực luật pháp đối với việc thanh tra các điều kiện sinh hoạt và làm việc của các thuyền viên có liên quan tới bất kỳ chiếc tàu nào đăng ký tại lãnh thổ của một Nước thành viên.

- “Thanh tra viên” chỉ một cán bộ hoặc một công chức nhà nước có trách nhiệm thanh tra khía cạnh nào đó của các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên cũng như bất kỳ người nào có giấy ủy nhiệm thích hợp để tiến hành thanh tra một cơ sở hoặc một tổ chức nào đó được cơ quan điều phối trung ương ủy quyền theo quy định.

- “Thuyền viên” chỉ những người được sử dụng ở một cương vị nào đó trên tàu biển là đối tượng áp dụng của Công ước này.

- “Các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên” chỉ những điều kiện nào liên quan đến các tiêu chuẩn bảo quản và vệ sinh tại các khu vực sinh hoạt và làm việc trên tàu, tuổi tối thiểu, các điều khoản của thỏa thuận, thực phẩm và phục vụ ăn uống, nơi ở của thủy thủ đoàn, việc tuyển mộ, số lượng thuyền viên, trình độ tay nghề, giờ làm việc, khám sức khỏe, việc phòng ngừa tai nạn lao động, chăm sóc y tế, trợ cấp ốm đau và thương tật, phúc lợi xã hội và các vấn đề liên quan, việc hồi hương, những điều kiện vào làm việc do pháp luật và quy định quốc gia điều chỉnh và quyền tự do hiệp hội như được xác định trong Công ước Tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức, năm 1948 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Nội dung chi tiết Công ước số 178 do ILO cung cấp (tiếng Anh) có thể xem tại đây.

Nội dung chi tiết Công ước số 178 (tiếng Việt) có thể xem tại đây.

(Sưu tầm và tổng hợp: K. Dung)

(Nguồn tin: Nilp.vn)