Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động

26/05/2020
Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Thời gian qua, UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành pháp luật về lĩnh vực này, như: Các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ; Kế hoạch tổ chức triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm... Đồng thời chỉ đạo các địa phương theo dõi sâu sát hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp; Thường xuyên tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động, từ đó có ý thức phòng ngừa TNLĐ, nhất là đối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ như sử dụng hóa chất, thiết bị điện, làm việc trên cao...


Hệ thống tời vận chở người tại Công ty Than Dương Huy

Năm 2019, trong Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng về việc tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động. Trong dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. Qua đó, đã có 1.566 nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ được phát hiện và quản lý.
Các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng đã tích cực và chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú về nội dung, ý nghĩa, mục đích của Tháng hành động về ATVSLĐ tới người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Trong dịp này, đã có 553 tin bài, phóng sự, ảnh được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã treo 11.279 băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; Phát hành trên 65.624 tranh ảnh, đầu sách, tài liệu, tờ rơi tuyên truyền.
Công tác huấn luyện ATVSLĐ cũng được chú trọng. Năm qua, Sở LĐTBXH đã tổ chức và hỗ trợ tổ chức 12 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 698 người lao động, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động của 67 doanh nghiệp; Hướng dẫn triển khai áp dụng hê thống quản lý ATVSLĐ cho 32 doanh nghiệp; Tổ chức 08 lớp huấn luyện, hướng dẫn áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ cho 480 người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ, người lao động tại 08 doanh nghiệp; Tổ chức 03 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho 150 người lao động tự do làm việc không theo hợp đồng lao động tại thị xã Đông Triều; Phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện về pháp luật lao động, ATVSLĐ tại thành phố Uông Bí và tổ chức tọa đàm về nguyên nhân các vụ TNLĐ và đưa ra các giải pháp phòng ngừa.
Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong năm, Sở LĐTBXH đã tiến hành thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động, ATVSLĐ, bảo hiểm xã hội tại 110 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện 994 kiến nghị; Tạm dừng hoạt động của 34 máy, thiết bị và 01 vị trí sản xuất; Đề nghị xử lý kỷ luật đối với 02 cán bộ vi phạm quy định về an toàn lao động, yêu cầu học lại an toàn lao động; Xử phạt vi phạm hành chính 08 đơn vị với số tiền là 184,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH phối hợp kiểm tra đột xuất về công tác ATVSLĐ tại 11 đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và 20 nhà thầu thực hiện các gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá, đào lò. Qua kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện 110 kiến nghị, tạm dừng 01 vị trí sản xuất không đảm bảo kỹ thuât an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân thăm, tặng quà công nhân Công ty 91 (Tổng Công ty Đông Bắc)
nhân Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020
Những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mặc dù còn khó khăn về sản xuất kinh doanh song vẫn tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác ATVSLĐ, như: Kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hằng kỳ; phân định rõ chế độ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác ATVSLĐ. Việc đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, như: Khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thăm quan, nghỉ mát, điều dưỡng; ăn ca, ăn định lượng; bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN… đã được chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động đã từng bước được nâng cao.
Trong Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’ và Tháng công nhân năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo”, Sở LĐTBXH và Liên đoàn lao động tỉnh cùng với các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; đồng thời quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động; động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động./.
Cảnh Minh

(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)