Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng"

17/07/2020
Sáng ngày 17/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.


TS. Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Hiện nay, trên Thế giới cũng như ở Việt Nam, TNLĐ trong ngành xây dựng chiếm tỉ lệ rất cao so với các ngành khác, đặc biệt, các vụ TNLĐ trong ngành xây dựng cũng thường để lại hậu quả nghiêm trọng (quy mô TNLĐ lớn, tỉ lệ thương vong cao…).

Trong những năm qua có rất nhiều nghiên cứu trong nước  về ATVSLĐ trong ngành xây dựng (nghiên cứu các mối nguy trên công trường xây dựng; nghiên cứu thiết kế, đánh giá phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) cho công nhân xây dựng; nghiên cứu về hệ thống cơ sở pháp luật về ATVSLĐ trong lĩnh vực xây dựng…) nhưng có rất ít các nghiên cứu về hiện trạng và hiệu quả sử dụng PTBVCN trong thi công các công trình. PTBVCN là biện pháp bảo vệ NLĐ khỏi các mối nguy và tác hại của môi trường trong quá trình lao động. Đối với NLĐ trong ngành xây dựng, đặc biệt là NLĐ trực tiếp làm việc trên các công trường xây dựng thì PTBVCN đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu TNLĐ, giảm nhẹ các thương tật do TNLĐ gây ra. Thực tế ở Việt Nam, thực trạng sử dụng PTBVCN hiệu quả chưa cao do nhiều nguyên nhân: Sự thiếu trách nhiệm của NSDLĐ; NLĐ ý thức kém và chưa được đào tạo hoặc hướng dẫn, Hệ thống pháp luật, quy định về việc bắt buộc sử dụng PTBVCN trong lao động còn nhiều điểm chưa chặt chẽ… Dựa trên thực tế đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng”

Sau khi nghe TS. Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng tư vấn nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng” với những mục tiêu, nội dung và sản phẩm như sau:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 1. Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.
 2. Đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Nghiên cứu tổng quan chung về thực trạng của ngành xây dựng và PTBVCN.
 2. Nghiên cứu, điều tra khảo sát hiện trạng về ATVSLĐ và PTBVCN trong ngành xây dựng.
 3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.
 4. Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng theo phương pháp đã xây dựng.
 5. Nghiên cứu xây dựng giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo tổng quan về PTBVCN phổ biến sử dụng trong ngành xây dựng.
 2. Báo cáo thực trạng môi trường, điều kiện lao động  và thực trạng sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng.
 3. Báo cáo phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN.
 4. Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.
 5. Báo cáo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.
 6. 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Tuy nhiên để thực hiện tốt nhiệm vụ nhóm thực hiện cần lưu ý, và chỉnh sửa những nội dung sau:

- Chọn lọc, phân tích, tổng hợp, so sánh các các tài liệu tham khảo chính thống có tính tin cậy cao.

- Bổ sung, làm rõ chi tiết trong phần tổng quan (trong nước và ngoài nước) để làm nổi bật tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ.

- Xác định rõ đối tượng, cơ sở nghiên cứu ( NLĐ, NSDLĐ; Các PTBVCN nổi bật cần thiết trong ngành xây dựng: mũ, ủng, dây…; Quy mô các công trình xây dựng: nhà cao tầng, nhà ở dân dụng, công trình xây dựng…; Các cơ sở thực hiện nghiên cứu: doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân…).

- Báo các rõ ràng các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu.

- Rà soát, chỉnh sửa phân bổ kinh phí lại cho hợp lý theo quy định của Nhà nước.

- Phương án chuyển giao sản phẩm vả triển khai, tổ chức ứng dụng: Cần có kế hoạch bàn giao kết quả, sản phẩm nghiên cứu của nhiệm vụ cho các bên liên quan: Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (Cục An toàn lao động), Các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị  PTBVCN nói riêng và các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy  đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)