Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp

17/07/2020
Ngày 17/07/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân: Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp” – Mã số: CTTĐ-2020/02/TLĐ do ThS. Lê Đức Thiện – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

ThS. Lê Đức Thiện thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài. Báo cáo có phần trình bày sơ lược về mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài:

Đề tài được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Xây dựng được quy trình với 42 chỉ tiêu phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các phương tiện bảo vệ cá nhân PTBVCN: Giày ủng an toàn, Dây đỡ cả người, Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; 2). Đạt được chứng chỉ công nhận của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) phù hợp các yêu cầu của TCVN/ISO 17025:2017 cho 62 chỉ tiêu của Giày ủng an toàn, Dây đỡ cả người và Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

Để đạt được 2 mục tiêu chính đã đề ra, nhóm nghiên cứu cần thực hiện những nội dung sau:

- Tổng quan về tình hình tiêu chuẩn hóa với các PTBVCN.

- Xây dựng quy trình thử nghiệm 42 chỉ tiêu phục vụ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy của các PTBVCN: Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.  

- Thiết kế, gia công, chế tạo, lắp dựng các bộ gá phục vụ thử nghiệm để đánh giá phù hợp TC-QC của - Giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Đánh giá thử nghiệm các chỉ tiêu phù hợp TC-QC của giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo quy trình đang xây dựng.

- Thử nghiệm đánh giá thành thạo để công nhận sự phù hợp TCVN/ISO 17025:2017 đối với nhóm chỉ tiêu mà đề cương đưa ra.

Sản phẩm của đề tài: 1). Quy trình kỹ thuật thử nghiệm 42 chỉ tiêu của giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp; 2). Chứng chỉ công nhận phù hợp TCVN/ISO 17025:2017 của các nhóm chỉ tiêu cho giày ủng an toàn, dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. 3). 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


ThS. Lê Đức Thiện thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài.

Trong phần chính của  báo cáo về phương pháp luận của đề tài, ThS Lê Đức Thiện đã trình bày các nội dụng: 

- Tiến độ thực hiện đề tài.

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cần xây dựng quy trình thử nghiệm cho từng loại PTBVCN: giày ủng an toàn dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Trong bảng chỉ tiêu này đã xác định được chi tiết từng phần: Tên phép thử/Quy trình (chỉ tiêu); Giới hạn định lượng/Phạm vi đo; Phương pháp thử; Thiết bị và dụng cụ thử nghiệm cho từng sản phẩm PTBVCN.

- Hình ảnh minh họa, thông số kỹ thuật và phương án Thiết kế, gia công chế tạo lắp dựng các bộ gá để thử nghiệm đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các PTBVCN: giày ủng an toàn dây đỡ cả người và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Thử nghiệm đánh giá thành thạo để công nhận sự phù hợp TCVN/ISO 17025:2017 (APL01. Thủ tục công nhận phòng thí nghiệm; ARL05. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Hóa; ARL08. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Cơ; ARL010. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Điện; ARL01. Quy định liên kết chuẩn, PT, so sánh liên phòng; TCVN 6910:2001: Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo).

Sau khi nghe ThS. Lê Đức Thiện trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài, các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý giúp nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện phương pháp luận. Các ý kiến trao đổi đều thống nhất nhóm thực hiện đề tài đã bám sát đề cương, đưa ra phương pháp luận tốt, thực hiện đề đề tài theo đúng tiến độ, yêu cầu đã đề ra. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần nhóm nghiên cứu chỉnh sửa trong thời gian tới:

- Lựa chọn chuẩn xác các Tiêu chuẩn viện dẫn trong quá trình thực hiện;

- Trong phần Thiết kế, gia công, chế tạo, lắp dựng các bộ gá phục vụ thử nghiệm để đánh giá phù hợp TC-QC: Lưu ý lựa chọn đơn vị thi công phù hợp, cần có sự tham gia tư vấn của các đơn vị thi công trong suốt quá trình thiết kế, gia công cho đến quá trình thử nghiệm đánh giá; Tính toán kỹ lưỡng để cân đối được yêu cầu về chất lượng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo kinh phí nằm trong giới hạn cho phép; Các bộ gá phục vụ thử nghiệm để đánh giá phù hợp TC-QC sau khi được thiết kế, chế tạo lắp dựng cần được kiểm nghiệm, thử nghiệm kỹ trước khi hoàn tất sản phẩm: tạo môi trường thử nghiệm sát với thực tế lao động có tính toán đến ảnh hưởng của môi trường lao động, đảm bảo tính rõ ràng của các thông số tác động khi đưa vào thử nghiệm (ví dụ như xác định chuẩn loại bụi, hàm lượng bụi được đưa vào cabin để thử độ kín khít của khẩu trang...); Tính toán lại phần Các phép thử tối thiểu cho từng PTBVCN (số mẫu thử, số lần thử...).

- Cách trình bày, tính toán các công thức cần được chú thích, lý giải rõ ràng để người tham khảo và sử dụng kết quả đề tài tiếp cận chính xác, tránh nhầm lẫn.

Kết thúc buổi Hội thảo ThS. Lê Đức Thiện đã chân thành cảm ơn những trao đổi, ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các đồng nghiệp cho bản báo cáo phương pháp luận, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và hoàn thiện trong quá trình thực hiện đề tài.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)