Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễu hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiểu chuẩn giám sát sinh học.

24/07/2020
Sáng ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễu hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiểu chuẩn giám sát sinh học” do ThS. Nguyễn Thị Hiền – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Hexone (Methyl iso butyl kentone – MIBK) và aceton là 2 chất gây Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và được nhiều nước trên thế giới, đặc biệt độc tính của chúng tăng lên nhiều khi chúng xuất hiện cùng nhau. Ước tính trên thế giới, mỗi năm sản xuất hàng nghìn tấn MIBK, aceton và sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành.


ThS. Nguyễn Thị Hiền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thị Hiền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao phần trình bày tóm tắt nội dung nhiệm vụ, tuy còn một số thiếu sót nhỏ nhưng tóm tắt nội dung nhiệm vụ được đầu tư thời gian, công sức nên đã làm  nổi bật lên tính mới, tính cấp thiết của của nhiệm vụ; mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm nhiệm vụ rõ ràng , chi tiết và có tình hợp lý cao. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng tư vấn nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xác định mức độ phơi nhiễu hexone, aceton nghề nghiệp ở người lao động trong ngành sơn và đề xuất tiểu chuẩn giám sát sinh học” với những mục tiêu, nội dung và sản phẩm:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 1. Đánh giá được hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do hexone, aceton trong ngành sơn.
 2. Xác định được mức độ ô nhiễm hexone, aceton ở người lao động trong ngành sơn.
 3. Đề xuất được tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với hexone, aceton.

Nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Khảo sát hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do hexone (MIBK), aceton trong ngành sơn.
 2. Nghiên cứu đánh giá mức độ chuyển hóa của hexone (MIBK), aceton trong nước tiểu.
 3. Xây dựng, phân tích, đánh giá mối tương quan giữa nồng độ tiếp xúc hexone (MIBK), aceton và các chất được chuyển hóa trong nước tiểu.
 4. Đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với hexone, aceton.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do hexone (MIBK), aceton trong ngành sơn.
 2. Báo cáo kết quả đánh giá mức chuyển hóa hexone (MIBK), aceton trong nước tiểu.
 3. Báo cáo mức độ nhiễm hexone (MIBK), aceton ở người lao động trong ngành sơn.
 4. Quy trình phân tích hexone (MIBK), aceton trong nước tiểu.
 5. Báo cáo tiêu chuẩn giám sát sinh học đối với hexone (MIBK), aceton.
 6. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhóm thực hiện cần lưu ý, và bổ sung những nội dung sau:

- Nghiên cứu nên bổ sung nội dung đo vi khí hậu để có thể phân tích ảnh hưởng của vi khí hậu kết hợp với hexone (MIBK), aceton đến sức khỏe người lao động.

- Mở rộng đơn vị phân tích (phòng thí nghiệm ngoài Viện ) để kết quả phân tích có tính thuyết phục cao hơn.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Thị Hiền đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort