Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc.

24/07/2020
Ngày 23/07/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 218/07/TLĐ: “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc” do TS. Vũ Xuân Trung - Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm.

Hội đồng  nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.


TS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của nhiệm vụ

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của nhiệm vụ “Nghiên cứu xác định mức độ nhiễm ethylbenzen qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu ở người lao động có tiếp xúc”.

Nhiệm vụ được thực hiện với 2 mục tiêu chính : 1). Xác định được mức độ nhiễm Ethylbenzen ở người lao động có tiếp xúc tại cơ sở nghiên cứu; 2) Xác định được cơ sở dữ liệu về sản phẩm chuyển hóa axitmandelic và axit phenylglyoxylic trong nước tiểu và đề xuất sử dụng làm chỉ số giám sát sinh học.

Kết quả đã đạt được của nhiệm vụ: 

- Mức độ nhiễm Ethylbenzen ở đối tượng nghiên cứu: Phân tích rõ được đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Lựa chọn chuẩn hóa quy trình xét nghiệm;

- Mức độ nhiễm Ethylbenzen xác định qua các sản phẩm chuyển hóa: Đưa ra số liệu kết quả phân tích axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxylic (PGA) trong nước tiểu của đối tượng nghiên cứu.

- Quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của Ethylbenzen trong nước tiểu: Đề tài đã lựa chọn được quy trình phân tích phù hợp với trình độ trang thiết bị của đơn vị nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu đề ra; Quy trình đánh giá đạt yêu cầu về các tiêu chuẩn : khoảng tuyến tinh, đường chuẩn, LOD, LOQ, độ chính xác…; Mức độ thấm nhiễm Ethylbenzen xác định qua định lượng các sản phẩm chuyển hóa của Ethylbenzen trong nước tiểu: Nhóm nghiên cứu có 21/90 (23,33) đối tượng có nồng độ MA và PGA cao hơn TCCP.

- Đề xuất chỉ số giám sát sinh học: Có tương quan chặt chẽ giữa nồng độ Ethylbenzen trong môi trường và tổng nồng độ MA và PGA niệu với R=0,82; Đề xuất sử dụng chỉ số nồng độ MA và PGA làm chỉ số giám sát sinh học với giới hạn cho phép là 0,15g/g cre.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị:

- Đối với các công ty sản xuất: Cải thiện môi trường làm việc, giảm nồng độ Ethylbenzen trong môi trường lao động; Khuyến cáo công nhân sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ và đúng cách trong phân xưởng, đặc biệt là những công nhân làm trong công đoạn pha chế.

- Đối với Bộ Y tế: Đề xuất xem xét nghiên cứu bổ sung chỉ số giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với Ethylbenzen; Đề xuất xem xét nghiên cứu bổ sung giá trị giới hạn cho phép của Ethylbenzen trong môi trường lao động.

Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Sản phẩm của nhiệm vụ đạt về số lượng, chất lượng, chủng loại so với mục tiêu đã đề ra. Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu chính thức nhiệm vụ.

HT(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort