Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

11/09/2020
Sáng ngày 11/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam do TS. Vũ Xuân Trung – Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Styrene (Vinylbenzene) là một nguyên liệu chính để sản xuất nhựa, keo dính và cao su tổng hợp. Trung bình, khoảng 25 triệu tấn Styrene được sản xuất và sử dụng hàng năm. Do nhu cầu của thị trường, lượng nguyên liệu Styrene sử dụng trong ngành nhựa ngày một cao. Theo một số nghiên cứu trước đây của nước ngoài, tiếp xúc với Styrene có thể gây hội chứng kích thích thần kinh cấp tính, gây viêm da tiếp xúc dị ứng, gây nhiễm độc mạn tính thần kinh và ảnh hưởng đến các giác quan.

Nhiều nước trên Thế giới (Đức, Mỹ…) đã đưa Bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Tại Việt Nam hiện nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, vì vậy nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam”.


TS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ

Sau khi nghe TS. Vũ Xuân Trung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao phần tổng quan của nhiệm vụ, nhìn chung nhóm thực hiện nhiệm vụ đã dành thời gian tham khảo tài liệu và các công trình nghiên cứu của nước ngoài nên đã làm nổi bật lên tính mới, tính cấp thiết của của nhiệm vụ; mục tiêu và sản phẩm nhiệm vụ rõ ràng; Tuy nhiên về phần nội dung và phương pháp nghiên cứu cần có nhiều bổ sung và chỉnh sửa. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng tư vấn nhất trí thông qua giao thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam” với những mục tiêu, nội dung và sản phẩm:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 1. Xác định được hiện trạng bệnh nhiễm độc Styrene ở người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam.
 2. Xác định được mức độ nhiễm Styrene ở người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam.
 3. Xây dựng được tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc Styrene và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam.

Nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Khảo sát hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do Styrene trong ngành sản xuất nhựa.
 2. Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm Styrene trong cơ thể người lao động.
 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễm độc Styrene đến sức khỏe (Bệnh nhiễm độc Styrene do tiếp xúc lao động) của người lao động.
 4. Đề xuất chuẩn đoán, giám định và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo hiện trạng nhiễm độc Styrene ở người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam
 2. Báo cáo mức độ nhiễm Styrene ở người lao động trong ngành sản xuất nhựa ở Việt Nam
 3. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc Styrene phù hợp qui định hiện hành để kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam
 4. 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhóm thực hiện cần lưu ý, và chỉnh sửa những nội dung sau:

- Xác định lại đối tượng nghiên cứu, cỡ mẫu nghiên cứu đúng theo hướng dẫn của tài liệu  “Thường quy kỹ thuật sức khỏe và Môi trường” (NXB Y học).

- Chỉnh sửa phần các kỹ thuật nghiên cứu, các thông số lấy mẫu sao cho phù hợp với nội dung của nhiệm vụ.

- Lựa chọn chính xác mô hình (tiêu chuẩn, hướng dẫn…) của các quốc gia đã có kinh nghiệm để tham khảo.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, TS. Vũ Xuân Trung đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)