Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

17/09/2020
Sáng ngày 17/09/2020 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam do BS. Võ Quang Đức – Phân viện KH An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Formaldehyde (HCHO) là một chất khí không màu, ở nhiệt độ thường có thể ngửi thấy dù nồng độ thấp. Theo các nghiên cứu của nhiều nước phát triển trên Thế giới Formaldehyde làm gia tăng tỷ lệ ung thư xoang mũi, ung thư đường hô hấp đặc biệt là mũi, họng, phổi; ung thư đường tiêu hóa. Hiện nay trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, vì có giá thành rẻ nên Formaldehyde được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: Công nghiệp chế biến gỗ sử dụng làm keo dán; Làm dung môi trong các cơ sở sản xuất nhựa, bọt cách nhiệt, thuốc nhuộm, mỹ phẩm; Ngành dệt may ở công đoạn in, nhuộm …; Ngành y, sử dụng tại các phòng thí nghiệm giải phẫu, mô phôi; Ngành nông nghiệp làm tiêu bản hạt giống, bảo quản nông sản, khử trùng chuồng trại… Đã có nhiều nước trên Thế giới công nhận Bệnh nhiễm độc Formaldehyde là Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, dựa trên thực tế đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam”


BS. Võ Quang Đức thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ

Sau khi nghe BS. Võ Quang Đức thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng tư vấn nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam” với những mục tiêu, nội dung và sản phẩm:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

 1. Xác định được hiện trạng bệnh nhiễm độc Formaldehyde ở người lao động trong các cơ sở y tế, các trường giảng dạy y khoa.
 2. Xác định được mức độ nhiễm Formaldehyde ở người lao động trong các cơ sở y tế, các trường giảng dạy y khoa.
 3. Biên soạn được tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc Formaldehyde và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Formaldehyde vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam.

Nội dung chính của Nhiệm vụ:

 1. Khảo sát hiện trạng ô nhiễm môi trường lao động do Formaldehyde trong các cơ sở y tế, các trường giảng dạy y khoa.
 2. Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm Formaldehyde trong cơ thể người lao động.
 3. Xây dựng hướng dẫn khám bệnh nhiễm độc Formaldehyde
 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễm độc Formaldehyde đến sức khỏe (Bệnh nhiễm độc Styrene do tiếp xúc lao động) của người lao động.
 5. Biên soạn tài liệu chuẩn đoán, giám định và kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

 1. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm, nhiễm độc Formaldehyde ở người lao động trong các cơ sở y tế, các trường giảng dạy y khoa.
 2. Báo cáo mức độ nhiễm Formaldehyde ở người lao động trong các cơ sở y tế, các trường giảng dạy y khoa.
 3. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc Formaldehyde phù hợp qui định hiện hành để kiến nghị đưa bệnh nhiễm độc Styrene vào danh mục BNN được bảo hiểm ở Việt Nam
 4. 02 hội thảo: “ Hội thảo Hướng dẫn khám bệnh nhiễm độc Formaldehyde”, “ Hội thảo góp ý vào dự thảo tiêu chuẩn chuẩn đoán bệnh nhiễm độc Formaldehyde nghề nghiệp”
 5. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhóm thực hiện cần lưu ý, và chỉnh sửa những nội dung sau:

- Phần tổng quan cần bám sát nội dung của các thông tư, Luật, văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Bộ y tế đã ban hành về tiêu chuẩn nghiên cứu, phát hiện Bệnh nghề nghiệp mới.

- Xác định lại đối tượng nghiên cứu, cỡ mẫu nghiên cứu đúng theo hướng dẫn của tài liệu  “Thường quy kỹ thuật sức khỏe và Môi trường” (NXB Y học).

- Xác định và tập trung nghiên cứu tại các ngành nghề và vị trí làm việc có nguy cơ cao.

- Lựa chọn chính xác mô hình (tiêu chuẩn, hướng dẫn…) của các quốc gia đã có kinh nghiệm để tham khảo.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, BS. Võ Quang Đức đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort