Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ mất thính lực ở những công nhân tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành Dịch vụ

24/09/2020
Nghiên cứu mới từ Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hòa Kỳ (NIOSH) ước tính rằng một lượng lớn người lao động tiếp xúc với tiếng ồn trong ngành Dịch vụ, ngành lớn nhất trong ngành công nghiệp Mỹ, có nguy cơ mất thính lực cao.

Nghiên cứu mới này đã được công bố gần đây trên Tạp chí quốc tế về Thính lực học. Những người lao động tiếp xúc với tiếng ồn nguy hại hoặc hóa chất gây tổn hại thính lực có thể bị mất thính lực nghề nghiệp. Tiếp xúc với tiếng ồn nguy hại cũng liên quan tới huyết áp cao và cholesterol cao. Mất thính lực thường xảy ra đồng thời với chứng ù tai và cũng liên quan tới trầm cảm và suy giảm nhận thức. Các ngành Khai khoáng, Xây dựng và Chế tạo công nghiệp được ghi nhận là có tỷ lệ công nhân tiếp xúc với tiếng ồn nguy hại cao, và do đó có nguy cơ mất thính lực cao hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã xác định các phân ngành trong ngành Dịch vụ cũng có nguy cơ mất thính lực cao hơn.

Ngành Dịch vụ gồm nhiều loại hình dịch vụ, bao gồm: xuất bản báo chí, âm nhạc và phần mềm; thuê và cho thuê bất động sản; giao dịch tài chính; tư vấn pháp luật và đại diện; quản lý và giám sát các chương trình của chính phủ; an nình và giám sát; giáo dục đào tạo; giải trí; dịch vụ nhà ở và ăn uống; sửa chữa máy móc; giặt là; và thiết kế cảnh quan.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra thính lực đồ đối với 1,9 triệu công nhân tiếp xúc với tiếng ồn trong tất cả các ngành, bao gồm cả thính lực đồ cho 158.436 công nhân trong ngành Dịch vụ. Các kết quả chính cho thấy:

- Tỷ lệ mất thính lực trong ngành Dịch vụ là 17%, rất gần với tỷ lệ của tất cả các ngành cộng lại (16%).

- Tuy nhiên, nhiều phân ngành vượt quá cao so với tỷ lệ chung (cao hơn 10-33%), và nhiều phân ngành có nguy cơ mất thích lực cao.

- Công nhân Quản lý Quy hoạch Đô thị, Cộng đồng và Phát triển Nông thôn có tỷ lệ cao nhất (50%), và công nhân trong các Lò đốt và Xử lý chất thải rắn có nguy cơ cao gấp đôi, cao nhất trong các phân ngành.

- Một vài phân ngành theo truyền thống được xem là có “rủi ro thấp” cũng có tỷ lệ và/hoặc rủi ro cao hơn mong đợi, như các dịch vụ kỹ thuật và trường học. Ví dụ, Dịch vụ lập trình máy tính, các trường tiểu học và trung học cơ sở, có tỷ lệ tương ứng là 35% và 26%.

Mất thích lực nghề nghiệp có thể phòng ngừa được. Để ngăn ngừa mất thính lực nói chung, NIOSH khuyến nghị loại bỏ hoặc giảm tiếng ồn tại nguồn bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp kiểm soát, và khi tiếng ồn không thể giám đến mức an toàn, hãy thực hiện một chương trình bảo toàn thính lực hiệu quả. Trong lĩnh vực Dịch vụ, nghiên cứu và khảo sát bổ sung là cần thiết đối với các phân ngành có nhận thức kém về các nguy cơ thính giác hoặc thiếu dữ liệu về thính giác. Điều quan trọng là phải xác định những công nhân có nguy cơ trong những phân ngành này và bảo vệ thính giác của họ với sự trợ giúp của các biện pháp can thiệp có mục tiêu.

(Nguồn tin: cdc.gov/niosh)