Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

07/10/2020
Công đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các dự án công trình xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ.

Trên đây là một trong những yêu cẩu của Liên đoàn Lao động Thành phố tại công văn số 537/LĐLĐ vừa được ban hành mới đây về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cấp Công đoàn Thành phố.

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, thực tế hiện nay, các hành vi vi phạm các quy định trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn xảy ra nhiều, đặc biệt các vụ tai nạn lao động xảy ra tại các dự án, công trình xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ cao, gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản của các đơn vị, doanh nghiệp, tác động không tốt đến tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Do đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động.


Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ phối hợp với ban ngành chức năng của huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật, trong đó có Luật An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Trước hết các cấp Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an toàn lao động như các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phương pháp tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Cùng đó, Công đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên môn đồng cáp tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các dự án công trình xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

Các cấp Công đoàn cần chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị; kiện toàn, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên,sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời khi có tai nạn, sự cố cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô cần kịp thời động viên, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, các đơn vị làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, hàng năm tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh- Sạch- Đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ở đơn vị doanh nghiệp.

Phạm Diệp

(Nguồn tin: laodongthudo.vn)

buca escort