Hội thảo Phương pháp luận đề tài KH&CN: "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng"

08/10/2020
Sáng ngày 08/10/2020, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo phương pháp luận đề tài: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành xây dựng” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.


TS. Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài. Báo cáo có phần trình bày sơ lược về mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài:

Đề tài được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng; 2). Đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng

Để đạt được 2 mục tiêu chính đã đề ra, nhóm nghiên cứu cần thực hiện những nội dung sau:

- Nghiên cứu tổng quan chung về thực trạng của ngành xây dựng và PTBVCN.

- Nghiên cứu, điều tra khảo sát hiện trạng về ATVSLĐ và PTBVCN trong ngành xây dựng.

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.

- Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng theo phương pháp đã xây dựng.

- Nghiên cứu xây dựng giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng.

Sản phẩm của đề tài: 1). Báo cáo tổng quan về PTBVCN phổ biến sử dụng trong ngành xây dựng; 2). Báo cáo thực trạng môi trường, điều kiện lao động  và thực trạng sử dụng PTBVCN trong ngành xây dựng; 3). Báo cáo phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN; 4). Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng; 5) Báo cáo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng PTBVCN cho người lao động trong ngành xây dựng; 6) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Trong phần chính của  báo cáo về phương pháp luận của đề tài, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy đã trình bày các nội dung:

- Tiến độ thực hiện và kinh phí đề tài.

- Các tiếp cận nghiên cứu: Tra cứu tài liệu, công trình nghiên cứu trước đây; Đánh giá thực tế tại công trường xây dựng.

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tra cứu, thu thập số liệu thống kê, phân tích các tài liệu chuẩn hiện hành, các phương pháp kỹ thuật đã công bố và kinh nghiệm áp dụng; Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn trực tiếp thu thập số liệu tại hiện trường (quan sát, ghi chép, quay phim chụp ảnh…; Phương pháp thử nghiệm PTBVCN tại phòng thử nghiệm; Phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp thống kê; Phương pháp nhận diện mối nguy và thu thập thông tin về thực trạng quản lý và sử dụng PTBVCN.

- Công cụ khảo sát: bộ phiếu câu hỏi được xây dựng cho 3 đối tượng Người sử dụng lao động (Thông tin chung doanh nghiệp, thiết bị máy móc sử dụng; thông tin về quản lý PTBVCN và ATVSLĐ); Người lao động (Sử dụng thiết bị máy móc và hóa chất gì, Thực trạng sử dụng PTBVCN, vị trí công việc, thông tin về sức khỏe gần đây) và Người thu thập thập, khảo sát thông tin (Môi trường lao động, vị trí làm việc, phỏng vấn sâu về cách sử dụng PTBVCN của NLĐ)

- Hệ thống thiết bị kiểm soát chất lượng PTBVCN được sử dụng (VILAS 956): Hệ thống đánh giá chất lượng mũ ATCN, Hệ thống đánh giá chất lượng giày an toàn, Hệ thống đánh giá chất lượng dây an toàn; Hệ thống đánh giá chất lượng phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp như khẩu trang, bán mặt nạ lọc bụi, bộ lọc bụi; Hệ thống đánh giá chỉ tiêu thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc hơi hữu cơ H2S và amoniac. Thiết bị thử độ lan truyền cháy của quần áo.

- Thiết kế chương trình quản lý, sử dụng PTBVCN bao gồn những yếu tố sau: Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro; Lựa chọn phương pháp kiểm soát thích hợp; Lựa chọn PTBVCN thích hợp và tiện nghi; Huấn luyện, tập huấn đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng PTBVCN; Hỗ trợ quản lý; Bảo trì bảo dưỡng PTBVCN; Kiểm toán chương trình.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày báo cáo phương pháp luận đề tài, các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý giúp nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện phương pháp luận. Các ý kiến trao đổi đều thống nhất: Đề tài có tính cấp thiết và tính thực tế cao nên khi đề tài có kết quả tốt sẽ góp phần thiết thực vào công tác ATVSLĐ của nước ta nói chung và bảo vệ người lao động trong ngành xây dựng nói riêng vì vậy nhóm nghiên cứu cần tích cực làm rõ từng khía cạnh trong quá trình nghiên cứu để sản phẩm của đề tài đưa ra giải pháp tối ưu đồng thời dễ áp dụng trong thực tiễn cho những đối tượng mà đề tài trực tiếp hướng tới; Nhóm thực hiện đề tài đã bám sát đề cương, đưa ra phương pháp luận tốt, thực hiện đề đề tài theo đúng tiến độ, yêu cầu đã đề ra. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần nhóm nghiên cứu chỉnh sửa trong thời gian tới: 

- Cách đề cập đối tượng nghiên cứu chưa cụ thể, rõ ràng: nhóm nghiên cứu cần hướng tới đối tượng chính của đề tài là PTBVCN, dựa trên tình hình khảo sát thực tế sẽ chia nhỏ từng phần để làm rõ thêm, ví dụ: PTBVCN cho từng vị trí làm việc, từng giai đoạn của quá trình lao động; tính đặc thù cấp thiết của từng loại PTBVCN cho ngành xây dựng...

- Xác định rõ phạm vi nghiên cứu: Bao nhiêu công trình xây dựng (công trình xây dựng nhà cao tầng, dân dụng); Địa bàn nghiên cứu (mỗi một địa bàn nghiên cứu lại có đặc thù về phong tục, thời tiết và thói quen lao động khác nhau); Thời gian, không gian nghiên cứu…

- Đề tài chọn học tập và sử dụng phương pháp tính toán của các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này của nước Nga nên cần tìm cách Việt hóa dễ hiểu để người sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào điều kiện  lao động thực tế ở Việt Nam.

Kết thúc buổi Hội thảo TS. Nguyễn Thị Thu Thủy đã chân thành cảm ơn những trao đổi, ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các đồng nghiệp cho bản báo cáo phương pháp luận, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và hoàn thiện trong quá trình thực hiện đề tài.

HT


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort