Nghiên cứu mới cho thấy cách quay trở lại làm việc nhanh hơn, tốt hơn sau khi bị bệnh về tinh thần

09/10/2020
Một nghiên cứu mới về các vấn đề sức khỏe tâm thần của người lao động đã kêu gọi người sử dụng lao động xem xét kỹ hơn nhu cầu của cá nhân khi lên kế hoạch quay trở lại làm việc của họ.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Tilburg - Hà Lan, được sự ủy quyền của Viện Sức khỏe và An toàn lao động, đã thực hiện nghiên cứu này để hiểu rõ hơn về sự thay đổi của từng cá nhân trong quá trình quay trở lại làm việc của những người lao động nghỉ ốm do sức khỏe tâm thần kém.

Nghiên cứu đã xác định một loại các quỹ đạo mà người lao động có vấn đề về sức khỏe tâm thần phải trải qua trong quá trình quay trở lại làm việc – với một số người có khả năng quay trở lại nhanh hơn những người khác – nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận phù hợp hơn.

Nghiên cứu cho thấy việc chú ý đến các tình huống và điều kiện cá nhân không chỉ giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần trở nên nghiêm trọng hơn mà còn giúp người lao động quay trở lại nơi làm việc bền vững hơn.

Đọc báo cáo đầy đủ và tóm tắt dưới đây về những phát hiện và những điểm chính của nghiên cứu “Return to work trajectories among employees with mental health problems”.

Return to work trajectories among employees with mental health problems - Full Report (EN)

Return to work trajectories among employees with mental health problems - Summary Report (EN)


(Nguồn tin: iosh.com)