Hội thảo: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

26/11/2020
Sáng ngày 26/11/2020, Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội thảo: "Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ".


Toàn cảnh buổi Hội thảo

Ban chủ trì hội thảo gồm có: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Đỗ Trần Hải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động; TS.Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công Đoàn.

Đến dự Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Lao động và Công đoàn từ nhiều cơ quan như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Công đoàn, Bộ Công Thương, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương...

Thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về lao động, trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) đặc biệt là một số FTA thế hệ mới trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý Quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của Thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động. Tuy nhiên, điều đó cũng đưa đến những thời cơ và thách thức đối với hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Trong khuôn khổ của buổi Hội thảo đã có 06 tham luận (trong số 22 tham luận được gửi đến) và 3 ý kiến đóng góp được trình bày. 

Nhìn chung các tham luận và ý kiến đều đề cập đến Cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống Công đoàn Việt Nam từ khi được thành lập đến này và Những khó khăn, thách thức và những thay đổi cần tiến hành để đáp ứng được sự đổi mới khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm thúc đẩy kính tế nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động phù hợp với luật pháp trong nước và các công ước, quy định Quốc tế. Sự đổi mới trong hoạt đông Công đoàn ở nước ta cần thiết phải đến từ nhiều khía cạnh và diễn ra song song: Về tổ chức cần hoàn thiện mô hình tổ chức theo 04 cấp kết hợp công đoàn ngành với công đoàn địa phương như hiện nay, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và linh hoạt liên kết theo ngành; Đổi mới phương thức tập hợp, vận động, tuyên truyền, thuyết phục đoàn viên, người lao động trong bối cảnh pháp luật cho phép sự ra đời của tổ chức của người lao động (tổ chức Công đoàn độc lập) tại doanh nghiệp; Đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề án của các cấp công đoàn theo hướng ngắn gọn, khả thi, sát thực tiễn, dễ thực hiện...; Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, tuyên truyền triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động; Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật coi đây là phương thức bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả cao...

Kết thúc buổi hội thảo PGS.TS Nguyễn Duy Bắc đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp của chuyên gia, cán bộ đến dự, đồng thời cũng mong tiếp tục nhận được những tham luận, ý kiến đóng góp hơn nữa để hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:


TS. Đỗ Trần Hải, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động phát biểu khai mạc


TS. Vũ Anh Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động VN trình bày tham luận.


Đại tá, PGS.TS. Bùi Đình Bôn, Hội đồng Lý Luận Trung ương trình bày tham luận.


PGS.TS Nguyễn Duy Bắc thay mặt nhóm thực hiện đề tài phát biểu tiếp thu và cảm ơn các đóng góp, tham luận đã gửi đến và tổng kết bế mạc Hội thảo.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort