Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

03/12/2020
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định mới, việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định cụ thể những chính sách ưu đãi áp dụng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, như là:

Trước hết, được cử tham gia các khóa đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với các chương trình phù hợp với ngành, nghề, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển.

Tiếp theo, được đầu tư trang, thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các đề tài đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi.

Đáng chú ý, được đặc cách nâng lương trước thời hạn hoặc đặc cách xét nâng ngạch công chức nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ hoặc được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Nghị định này:

- Làm hết hiệu lực Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định 93/2010/NĐ-CP

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 06/2010/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 138/2020/NĐ-CP tại đây

(Nguồn tin: https://luatvietnam.vn/)