Hội nghị cán bộ, viên chức & lao động Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

18/01/2021
Ngày 15/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ viên chức & lao động, tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng công tác năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Phó Ban Tài chính Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Đặng Văn Khánh – Trưởng phòng Lao động, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Về phía Viện KH An toàn và vệ sinh lao động có đồng chí Đỗ Trần Hải – Viện trưởng; Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung do TS. Nhan Hồng Quang – Phân Viện Trưởng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam do TS. Trịnh Hồng Lân – Phân Viện Trưởng dẫn đầu cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.


ThS. Bùi Hồng Quang – Chánh Văn phòng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động trình bày báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, ThS. Bùi Hồng Quang – Chánh Văn phòng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Viện KH An toàn và vệ sinh lao động. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, cùng với việc sớm giao kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, về cơ bản Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 do nhà nước giao. Viện đã Chủ trì Đề tài độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.CN53-20, Thực hiện theo nội dung và  tiến độ  21 đề tài KH&CN, tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ cho 08 đề tài kết thúc năm 2020 và 13 đề tài chuyển tiếp sang năm 2021; Tổ chức 04 Hội thảo khoa học theo nội dung kế hoạch KH&CN năm 2020; Hoàn thành thực hiện 02 Nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm của Trung tâm An toàn lao động (2019-2021) và Tăng cường trang thiết bị nâng cao tiềm lực nghiên cứu KH&CN của Viện khoa học AT&VSLĐ giai đoạn 2016-2020; Hoàn thành nhiệm vụ Quan trắc môi trường lao động năm 2020 tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc, số liệu quan trắc hàng năm của Viện là cơ sở để Bộ TN&MT tổng hợp xây dựng báo cáo Môi trường quốc gia (lĩnh vực môi trường và sức khỏe lao động); Viện đã tổ chức được 177 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 12.000 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, cán bộ viên chức, công nhân viên và lao động tại các cơ sở sản xuất; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp và xét nghiệm y tế cho khoảng 63.000 lượt người tại hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Năm 2020, Viện đạt mức doanh thu khoảng 73,7 tỷ đồng (đạt 101% dự toán đã được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 là 73 tỷ - dự toán giao trước điều chỉnh là 83 tỷ)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Một số đề tài, nhiệm vụ KHCN chất lượng chưa cao, còn chưa thực hiện nghiệm thu đúng theo tiến độ đề ra; Công tác xây dựng kế hoạch tiếp tục là điểm yếu, một số lãnh đạo đơn vị chưa có nhận thức đúng về công tác kế hoạch, thiếu tính chủ động, đột phá sáng tạo vì vậy chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch chậm, nội dung nghiên cứu yếu, trùng lặp, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào các cấp lãnh đạo; Cho dù có chuyển biến nhưng tư tưởng bao cấp trì trệ vẫn còn, chưa nhận thức hết được yêu cầu đổi mới nhất là theo hướng tự chủ, giảm dần nguồn kinh phí chi thường xuyên của Nhà nước, nên một số đơn vị vẫn còn hạn chế trong đổi mới tổ chức và hoạt động; Thu nhập của cán bộ viên chức vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, còn chưa đồng đều giữa các đơn vị; Kinh nghiệm và trình độ của đội ngũ nghiên cứu còn nhiều hạn chế; đội ngũ nghiên cứu viên trẻ chưa tích cực học tập nâng cao trình độ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm để khắc phục nhưng tồn tại và hạn chế trong năm 2020, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2021: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong mọi hoạt động của Viện, tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là với đối tượng cán bộ trẻ; Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính, xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện; Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển Viện và chiến lược nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn; Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ,


TS.Lê Minh Đức - đại diện cán bộ Phân Viện KH An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung phát biểu ý kiến tham luận  tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự đại hội. Các ý kiến tham luận đều tập trung vào một số nội dung nghiên cứu và quản lý khoa học, cơ chế tài chính, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ trẻ, phân tích những thuận lợi và thách thức đối với các cán bộ nghiên cứu của Viện trong thời gian tới.


Đồng chí Ngọ Duy Hiểu -  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu -  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhất trí cao với bản báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021, đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được trong tình hình khó khăn chung của năm vừa qua. Đ/c Phó chủ tịch đề nghị Viện tiếp tục đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại và hạn chế với các phương hướng cụ thể: Tiếp tục động viên, tạo điều kiện để các cán bộ nghiên cứu nâng cao trình độ, tính độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo; Nâng cao năng lực quản trị và tính kế hoạch hóa trong mọi bộ phận và mọi công việc; Nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ; Mở rộng quan hệ với các đơn vị doanh nghiệp,  các cơ sở sản xuất và các tổ chức công đoàn địa phương để phổ biến công tác An toàn lao động rộng rãi đến với NLĐ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, TS. Đỗ Trần Hải - Viện thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2020, đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021; Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt cho lãnh đạo Viện, TS. Đỗ Trần Hải chúc lãnh đạo Tổng Liên đoàn, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác.


TS.Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động phát biểu

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022; khen thưởng 04 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể đạt Tập thể lao động tiên tiến, 15 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 134 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2020. Cũng tại hội nghị, Đ/c Vũ Xuân Trung - Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua năm 2021.


TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện KH An toàn và vệ sinh lao động tặng giấy khen cho các cán bộ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Bài : Hạnh Tú; Ảnh : Phi Long

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)