Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên Đoàn mã số 216/01/TLĐ

29/01/2021
Sáng ngày 29/01/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ mã số 216/01/TLĐ: “Nghiên cứu phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử một số nấm mốc gây hại trong không khí môi trường lao động tại cơ sở chế biến lương thực”do ThS. Vũ Duy Thanh- Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường lao động làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

ThS. Vũ Duy Thanh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của nhiệm vụ. Điều kiện môi trường tại Việt Nam chủ yếu nóng ẩm, đây là điều kiện thuận lợi để bào tử nấm mốc phát triển tốt. Tuy nhiên hiện nay nước ta chưa có tiêu chuẩn cho phép giới hạn tổng nấm trong môi trường không khí nơi làm việc, do đó rất khó để đánh giá được chất lượng môi trương làm việc có đảm bảo tiêu chuẩn sạch hay không. Đề tài được thực hiện nhằm phân lập, định danh những chủng nấm mốc có trong không khí khu vực làm việc trong ngành chế biến lương thực bằng phương pháp sinh học phân tử. Qua đó đánh giá, phát hiện các chủng nấm gây hại trong không khí khu vực làm việc và đưa ra biện pháp giảm thiểu nguy cơ cho người lao động tiếp xúc với chủng nấm gây hại có trong không khí khu vực làm việc.


ThS. Vũ Duy Thanh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đã tiến hành lấy mẫu nghiên cứu tại tại các nhà máy xay sát gạo, cơ sở chế biến thức ăn gia súc, cơ sở chế biến gạo ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Kết quả nghiên cứu:

- Qua đánh giá chất lượng môi trường nơi làm việc  tại các cơ sở chế biến lương thực và thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên cho thấy mật độ nấm mốc có trong không khí hầu hết tại các vị trí lấy mẫu đều rất lớn so với tiêu chuẩn giới hạn cho phép của một số tổ chức như WHO, OSHA-US, EU.

- Nhiệm vụ đã phân lập và định danh bằng phương pháp  quan sát hình thái 10 chủng nấm mốc: Penicillium spp, Talaromyces spp, Aspergillus spp, Tricodecma spp, Alternaria spp trong không khí môi trường lao động tại các cơ sở chế biến lương thực

- Kết quả giải trình tự gen trên đoạn gen ITS khẳng định đây là 10 chủng nấm Penicillium spp, Talaromyces spp, Aspergillus spp, Tricodecma spp, Alternaria spp với độ tương đồng so với Ngân hàng Gen là 100%.

- Qua nghiên cứu tổng quan về tình hình bệnh tật  do nấm mốc gây ra và chủng nấm mốc có nguy cơ sinh ra các độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động khi tiếp xúc và căn cứ vào ngưỡng giới hạn cho phép của một số quốc gia và tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng động và người lao động quốc tế, nhiệm vụ đã đề xuất tiêu chuẩn giới hạn cho phép nấm mốc có hại trong không khí khu vực làm việc: <1000CFU/m3 (cho tất cả các chủng); <50CFU/m3 (cho riêng từng chủng)

Nhóm nghiên cứu kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, định danh những chủng nấm mốc sinh độc tố và một số chất hóa học gây hại.

Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Tuy thời gian thực hiện nhiệm vụ có chậm hơn so với dự kiến nhưng sản phẩm của nhiệm vụ đạt về số lượng, chất lượng, chủng loại so với mục tiêu đã đề ra. Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu chính thức nhiệm vụ ở mức Đạt.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)