CĐ Xây dựng Việt Nam: Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ

08/03/2021
Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, ngày 4.3, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành văn bản số 110/CĐXD-CSPL chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do nhà nước phát động.


Huấn luyện Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại NMTĐ Sê San 3A. Ảnh: CĐXDVN

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.5.2021 trên phạm vi toàn quốc.

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đạt kết quả thiết thực, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với các nội dung phù hợp chủ đề và đặc điểm tình hình của ngành trong tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động, doanh nghiệp và gắn với Tháng Công nhân năm 2021; tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động trên trang Website của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, nhất là các đơn vị, công trình xây dựng tập trung nhiều lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNLĐ, BNN.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam còn yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân năm 2021 phù hợp với tình hình của đơn vị.

Trong đó, đối với công đoàn cơ sở, cần rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất; tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng, nhà máy, công trình xây dựng; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; thi an toàn vệ sinh viên giỏi. Tổ chức phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; đối thoại để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các nhà máy, công trình xây dựng của đơn vị.

BẢO HÂN

(Nguồn tin: https://laodong.vn/)