Hội nghị xét duyệt đề cương nhiệm vụ môi trường năm 2021: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ polybrombiphenyl trong chất thải nhựa từ ngành công nghiệp điện tử bằng phương pháp sắc khí khối phổ”

30/03/2021
Chiều 29/03/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ polybrombiphenyl (PBB) trong chất thải nhựa từ ngành công nghiệp điện tử bằng phương pháp sắc khí khối phổ” do KS. Hoàng Thị Thanh Nga – Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động làm chủ nhiệm. Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch Hội đồng.


KS. Hoàng Thị Thanh Nga đang trình bày tóm tắt nhiệm vụ

Tại buổi họp, KS. Hoàng Thị Thanh Nga đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt đề cương nhiệm vụ:

Với mục tiêu chính: Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định PBB trong chất thải nhựa bằng phương pháp sắc khí khối phổ.

Đối tượng nghiên cứu: Lựa chọn một số PBB điển hình để nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu: Mẫu chất thải nhựa điện tử tại 2-3 khu địa điểm xử lý rác thải điện, điện tử khu vực phía Bắc.

Nhiệm vụ được thực hiện với bốn nội dung chính như sau:

- Tổng quan tài liệu

- Khảo sát xây dựng quy trình xác định PBB trong mẫu đất, bụi và mẫu sản phẩm nhựa, điện tử

- Áp dụng quy trình kỹ thuật xác định các hợp chất nghiên cứu trong mãu thực tế

- Xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật

Phương pháp nghiên cứu gồm:

- Phương pháp thu thập, hồi cứu và tổng hợp tài liệu, số liệu;

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa, hiện trường;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp xác suất thống kế.

Sản phẩm của nhiệm vụ: Báo cáo quy trình xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ PBB trong chất thải nhựa từ công nghiệp điện tử bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ

Sau khi nghe KS. Hoàng Thị Thanh Nga trình bày đề cương nhiệm vụ, Hội đồng xét duyệt đã có nhiều trao đổi, nhận xét, góp ý giúp cho nhóm thực hiện hoàn thiện tốt hơn đề cương nhiệm vụ.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải kết luận những nội dung cần điều chỉnh bổ sung và đề nghị nhóm thực hiện nhiệm vụ sửa lại tên nhiệm vụ thành: “Xây dựng quy trình kỹ thuật xác định hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc họ polybrombiphenyl (PBB) trong rác thải nhựa tái chế bằng phương pháp sắc khí khối phổ

Qua đó, nhiệm vụ sẽ được thực hiện với mục tiêu chính: Xây dựng tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật xác định một số hợp chất hữu cơ họ polybrombiphenyl (PBB) trong rác thải nhựa tái chế bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.

Phạm vi nghiên cứu được sửa thành: Rác thải nhựa tái chế tại các cơ sở tái chế nhựa ở Hà Nội và Hưng Yên.

Nội dung nghiên cứu:

- Xây dựng quy trình kĩ thuật phân tích một số chất hữu cơ khó phân hủy họ PBB trong rác thải nhựa tái chế;

- Áp dụng quy trình phân tích đã xây dựng để xác định hàm lượng một số chất hữu cơ khó phân hủy họ PBB trong rác thải nhựa tái chế nhằm xác định tỷ lệ thu hồi giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ chính xác của phương pháp và độ hoàn thiện của phương pháp;

- Hoàn thiện quy trình và tiêu chuẩn phù hợp với các quy định theo TCVN 11:2015 quy định quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12:2008 những vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa;

Sản phẩm: Báo cáo quy trình kỹ thuật xác định một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy họ PBB trong rác thải nhựa tái chế với quy trình có giới hạn phát hiện lớn hơn hoặc bằng 5ng/g

TS. Đỗ Trần Hải yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa vào đề cương cho phù hợp với tên và mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ. Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, KS. Hoàng Thị Thanh Nga khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để nhiệm vụ sớm triển khai trong thời gian tới./.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)

buca escort