Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động

05/04/2021
Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục gồm 55 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ. Cụ thể: Trực tiếp nấu chảy và rót kim loại nóng chảy ở các lò; Cán kim loại nóng (trừ kim loại màu); Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc); Đốt lò luyện cốc; Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10m so với mặt sàn công tác; Cậy bẩy đá trên núi; Khoan thăm dò giếng dầu và khí…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai thông tin về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại, các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để người lao động lựa chọn, quyết định làm việc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH tại đây

(Nguồn tin: luatvietnam.vn)