Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong kiểm tra chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động

06/05/2021
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị, trong tháng 5/2021, các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời chủ động rà soát các kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 (từ 1-31/5), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Công trình xây dựng, sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, thang máy, làm việc trong không gian hạn chế…


Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị, các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

Được biết, trong năm 2020, các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thanh, kiểm tra 425 đơn vị, doanh nghiệp, qua đó phát hiện 524 lỗi thiếu sót, tồn tại và vi phạm quy định pháp luật; đoàn đã kiến nghị doanh nghiệp khắc phục ngay thiếu sót, tồn tại, yêu cầu tạm đình chỉ 9 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chưa được kiểm định an toàn, lập biên bản đề nghị ra quyết định xử phạt những lỗi vi phạm nghiêm trọng với số tiền phạt trên 300 triệu đồng.

Qua thanh, kiểm tra, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng bảng mẫu tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động để công đoàn cơ sở tham khảo. Đã có 5.215 công đoàn cơ sở thực hiện công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, có 7.012 kiến nghị với người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động; đã có 3.610 các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung, số còn lại các đơn vị đã khắc phục đúng theo cam kết trong biên bản kiểm tra…

B.D


(Nguồn tin: laodongthudo.vn)