Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xử lý khí NOx trong khí thải sản xuất công nghiệp ở nhiệt độ thấp sử dụng ure và xúc tác phủ trên bề mặt vật liệu mang ceramic"

28/06/2021
Chiều 26/06/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xử lý khí NOx trong khí thải sản xuất công nghiệp ở nhiệt độ thấp sử dụng ure và xúc tác phủ trên bề mặt vật liệu mang ceramic" do KS. Đinh Mạnh Cường làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài với bốn mục tiêu nghiên cứu gồm:

- Chế tạo được vật liệu xúc tác, tấm phủ trên bề mặt vật liệu mang ceramic sử dụng hóa chất khử NH3 để xử lý Nox trong khí thải công nghiệp ở nhiệt độ 300-400oC đạt hiệu quả xử lý ≥ 70%

- Xác định ảnh hưởng các yếu tố: Nhiệt độ, lượng NH3 phun, nồng độ NOx đầu vào, thời gian lưu… đến hiệu quả xử lý của vật liệu đã chế tạo để từ đó đưa ra phạm vi ứng dụng hiệu quả của sản phẩm.

- Lựa chọn 01 loại vật liệu đang ứng dụng trên thế giới hiện nay. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả thực tế của vật liệu này khi các yếu tố ảnh hưởng thay đổi. Đồng thời so sánh hiệu quả xử lý với sản phẩm chế tạo của đề tài.

- Xây dựng được hướng dẫn tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị xử lý khi khí Nox trong khí thải sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ chọn lọc có xúc tác (SCR).


Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Quốc Hoàn thay mặt chủ nhiệm và nhóm nhiệm vụ đã trình bày nội dung, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung chính như sau: 

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp.

- Nhiệm vụ có 2 mục tiêu nghiên cứu chính:

     + Lựa chọn được xúc tác phù hợp khử chọn lọc NOx trong khí thải công nghiệp

     + Thiết kế, chế tạo hệ thiết bị công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp có công suất 1000m3/giờ

- Phần Tổng quan:

     + Tổng quan nghiên cứu: Cần chỉnh sửa bổ sung các vấn đề liên quan đến nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích được ưu nhược điểm của từng công nghệ hiện nay đang sử dụng.

     + Tổng quan nghiên cứu trong nước: Cần tổng quan kĩ hơn tình hình ô nhiễm khí thải từ các nguồn thải, các lò đốt sử dụng nhiều nguyên liệu hóa thạch, cần tổng quan kĩ hơn về các công nghệ

- Phần Phương pháp nghiên cứu: Cần bổ sung kĩ phương pháp nghiên cứu liên quan đến quá trình lựa chọn chất xúc tác, xây dựng quy hoạch thực nghiệm bài bản hơn.

- Nội dung gồm có: Những nghiên cứu liên quan đến chất xúc tác; quá trình xử lý hệ vi dòng trong phòng thí nghiệm…; Quy trình nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống gá thí nghiệm; Thiết kế chế tạo thiết bị thử nghiệm thiết bị Pilot; Tiến hành quá trình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ xử lý NOx trên hệ thống Pilot

- Phần Sản phẩm:

     + Báo cáo vật liệu xúc tác đã được lựa chọn của đề tài

     + Bộ hồ sơ thiết kế thiết bị Pilot cùng hệ thống gá thí nghiệm

     + Thiết bị xử lý khí thải

     + 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Quốc Hoàn đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)