Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN: "Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac khi bị rò rỉ trong môi trường lao động bằng phần mềm CONTAM"

01/07/2021
Chiều ngày 30/04/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán amoniac khi bị rò rỉ trong môi trường lao động bằng phần mềm CONTAM" do ThS. Nguyễn Khánh Huyền – Trung tâm An toàn lao động làm chủ nhiệm.

Amoniac (NH3) là một trong những hóa chất có độc tính cao, được sử dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất phân bón, công nghiệp động lạnh, sản xuất các dung dịch tẩy rửa, y tế, phòng thí nghiệm… Tại Việt Nam có hai cơ sở sản xuất amoniac lớn là: Nhà máy phân đạm Bắc Giang và Nhà máy phân đạm Phú Mỹ.

Sản lượng amoniac được nhập khẩu ngày càng nhiều nên khả năng bị rò rỉ cũng tăng theo, mối nguy cũng càng ngày càng lớn. Nguyên nhân trực tiếp là do thiết bị, vận hành và người lao động không được trang bị các kiến thức thông tin đầy đủ. Còn nguyên nhân gián tiếp là do các sự cố như chập điện, cháy nổ, thiên tai…

Bản báo cáo tóm tắt nhiệm vụ cũng nên lên được bốn phương pháp để đánh giá sự cố phát tán hóa chất độc hại đến môi trường không khí, là: 1. Lấy mẫu hoặc đo lường trực tiếp; 2. Cân bằng khối lượng để ước tính phát thải; 3. Sử dụng các hệ số phát thải; 4. Sử dụng mô hình tính toán để ước tính phát thải.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Khánh Huyền thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung của nhiệm vụ, Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến phản biện, trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:


Toàn cảnh buổi họp

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: Nghiên cứu mô phỏng sự phát tán Amoniac bằng phần mềm CONTAM trong những trường hợp sự cố môi trường lao động

- Nhiệm vụ có 2 mục tiêu:

     + Mô phỏng được sự phát tán Amoniac bằng phần mềm CONTAM trong môi trường lao động theo các kịch bản sự cố.

     + Đề xuất được các giải pháp kiểm soát sự phát tán Amoniac trong trường hợp sự cố môi trường lao động

- Gồm 4 sản phẩm chính:

     + Báo cáo xây dựng kịch bản sự cố phát tán amoniac trong môi trường lao động

     + Mô phỏng được sự phát tán amoniac bằng phần mềm CONTAM trong môi trường lao động theo kịch bản sự cố.

     + Giải pháp kiểm soát sự phát tán amoniac trong trường hợp sự cố.

     + 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Khánh Huyền đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)