Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Đánh giá gánh nặng lao động ảnh hưởng đến căng thẳng thần kinh tâm lý của người lao động khai thác than hầm lò và đề xuất biện pháp giảm thiểu"

12/07/2021
Sáng 10/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Đánh giá gánh nặng lao động ảnh hưởng đến căng thẳng thần kinh tâm lý của người lao động khai thác than hầm lò và đề xuất biện pháp giảm thiểu" do BS. Long Thùy Dương làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngành than Việt Nam đã có lịch sử khai thác hơn 100 năm. Trải qua quá trình hình thành, hoạt động và phát triển, ngành than đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất của cả nước.

Mặc dù đã có nhiều cải tiến về công nghệ và kỹ thuật khai thác than hầm lò, nhưng ở một số công đoạn người lao động vẫn phải thực hiện công việc một cách thủ công. Môi trường và điều kiện lao động dưới hầm lò vẫn khó khăn, khắc nghiệt và thiếu ánh sáng, thao tác gò bó hạn chế dễ gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Do tính chất và điều kiện môi trường lao động không thuận lợi, nên ở người lao động trong ngành khai thác than hầm lò có xuất hiện nhiều biểu hiện bệnh có liên quan đến nghề nghiệp rõ rết như: bệnh bụi phổi silic, bệnh da, tim mạch… Mặt khác, người lao động làm việc trong môi trường khắc nghiệt, tiếp xúc với các mối nguy, tư thế lao động gò bó có thể phát sinh một số bệnh về tâm sinh lý như stress, lo âu, mệt mỏi… Các nghiên cứu trước đây mới chỉ chú trọng đến các triệu chứng bệnh trong khai thác than hầm lò mà chưa chú trọng nghiên cứu đến căng thẳng thần kinh tâm lý ở người lao động. Do đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Đánh giá gánh nặng lao động ảnh hưởng đến căng thẳng thần kinh tâm lý của người lao động khai thác than hầm lò và đề xuất biện pháp giảm thiểu"


Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài

Sau khi nghe BS. Long Thùy Dương thay mặt chủ nhiệm và nhóm nhiệm vụ đã trình bày nội dung, Hội đồng tư vấn đã có những trao đổi, nhận xét, góp ý rất thiết thực. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, TS. Đỗ Trần Hải đã thay mặt Hội đồng kết luận những nội dung chính như sau: 

- Tên nhiệm vụ được đổi thành: Đánh giá gánh nặng lao động ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò và đề xuất giải pháp giảm thiểu.

- Mục tiêu vẫn gồm ba mục tiêu chính:

     + Xác định được gánh nặng lao động của người lao động khai thác than hầm lò;

     + Đánh giá được mức độ rối loạn sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò;

     + Đề xuất giải pháp giảm thiểu rối loạn sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò.

- Phần Tổng quan: Cần bố cục lại cho hợp lý và logic hơn để luận giải được tính cấp thiết của nghiên cứu. Đặc biệt, có thể bổ sung rõ hơn các công trình ở trong và ngoài nước liên quan đến yếu tố về điều kiện lao động, về căng thẳng gánh nặng lao động đến rối loạn sức khỏe tâm thần lao động trong công việc khai thác mỏ hầm lò nói chung.

- Phần đối tượng và phạm vi: Cần nêu rõ ràng và cụ thể hơn đối tượng nghiên cứu của đề tài, phạm vi nghiên cứu và bổ sung danh sách đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, nên có một đến hai chuyên gia về sức khỏe tâm thần tham gia vào nghiên cứu.

- Phần phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật sử dụng: Cần đưa phương pháp phân tích so sánh vào nghiên cứu, cần cụ thể hóa hơn các chỉ tiêu về gánh nặng lao động sẽ tập trung trong việc điều tra đánh giá.

- Nội dung nghiên cứu:

     + Xác định rõ được đối tượng nghiên cứu, chỉ tiêu nghiên cứu, thiết kế được mẫu phiếu điều tra v.v….

      + Đánh giá được gánh nặng lao động trong các cơ sở nghiên cứu đối với khai thác than hầm lò;

     + Đánh giá được rối loạn sức khỏe tâm thần của người lao động trong khai thác than hầm lò;

     + Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động đến rối loạn sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò.

- Sản phẩm:

     + Báo cáo gánh nặng lao động của người lao động trong khai thác than hầm lò;

     + Báo cáo về rối loạn sức khỏe tâm thần người lao động trong khai thác than hầm lò;

     + Báo cáo các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến rối loạn sức khỏe tâm thần của người lao động khai thác than hầm lò;

     + Hai bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Hội đồng cũng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, BS. Long Thùy Dương đã khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa lại đề cương để trình và xin ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)