Họp HĐ KHCN cấp TLĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ bắt đầu thực hiện từ năm 2022: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm 2- Butoxyethanol (2-BE) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”

13/07/2021
Sáng ngày 13/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên Đoàn tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2022: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm 2- Butoxyethanol (2-BE) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học” do CN. Nguyễn Thị Điềm – Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

2- Butoxyethanol (2-BE) là dung môi hữu cơ (DMHC)  thuộc nhóm Etylen glycol, nó có khả năng hòa tan trong nước và cả trong DMHC. Một số tên gọi khác của 2-BE trong công nghiệp (CN): Butyl glycol, EGBE, Dowano EB; ở Việt Nam thường được gọi là Butyl cellosolve. 2-BE được sử dụng rộng rãi trong ngành sơn, làm sạch CN, mực in, mỹ phẩm, dược phẩm, sản xuất đồ nhựa…

Hiện nay trên Thế giới có trên 30 quốc gia công nhận 2-BE là hợp chất gây Bệnh nghề nghiệp và đã có chỉ số giám sát môi trường (GSMT) và giám sát sinh học (GSSH) cho người lao động (NLĐ) tiếp xúc với 2-BE là chất chuyển hóa Butoxyacetic axit (BAA) trong nước tiểu. Tuy nhiên ở nước ta có rất ít các công trình nghiên cứu khoa học về 2-BE và chưa có chỉ số GSSH cho 2-BE, vì vậy nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm 2- Butoxyethanol (2-BE) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”.

Sau khi nghe CN. Nguyễn Thị Điềm thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến của Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị đề cương, nổi bật là phần tổng quan đã tổng hợp được rât nhiều các số liệu, kết quả nghiên cứu cả trong và ngoài nước trước đây về lĩnh vực này. Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng nhất trí thông qua đề cương của nhiệm vụ với nội dung như sau:

Nhiệm vụ gồm 3 mục tiêu chính:

1. Đánh giá mức độ phơi nhiễm của NLĐ với 2-BE.

2. Xây dựng mối tương quan giữa mức độ phơi nhiễm 2-BE và nồng độ chất chuyển hóa trong dịch sinh học.

3. Đề xuất được chỉ số giám sát sinh học của 2-BE trong dịch sinh học.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khảo sát hiện trường, đánh giá hiện trạng ô nhiễm và mức độ tiếp xúc cá nhân, NLĐ đối với 2-BE.

2. Nghiên cứu đánh giá mức độ nhấm nhiễm 2-BE trong nước tiểu của NLĐ có tiếp xúc nghề nghiệp.

3. Xây dựng, phân tích, mối tương quan giữa nồng độ tiếp xúc 2-BE và nồng chất chuyển hóa BAA trong nước tiểu của NLĐ tiếp xúc

4. Phân tích, đánh giá mối tương quan giữa nồng độ tiếp xúc của NLĐ với 2-BE và nồng độ BAA trong nước tiểu để đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với 2-BE.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Cỡ mẫu: 125 mẫu (125 công nhân nam và nữ có tiếp xúc trực tiếp với 2-BE)  tại 02 cơ sở sản xuất nhựa.

Sản phẩm của nhiệm vụ:

1. Báo cáo mức độ phơi nhiễm của NLĐ đối với 2-BE.

2. Báo cáo mối tương quan giữa mức độ phơi nhiễm 2-BE và nồng độ chất chuyển hóa trong dịch sinh học.

3. Báo cáo chỉ số giám sát sinh học của 2-BE trong dịch sinh học.

4. 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Để nhiệm vụ đạt kết quả tốt, nhóm thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý chỉnh sửa bổ sung những điểm sau đây:

- Trong phần tổng quan, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp rất tốt và đầy đủ những số liệu là kết quả nghiên cứu về 2-BE cũng như các vấn đề liên quan trong và ngoài nước nhưng cách thể hiện và trình bày chưa hợp lý dẫn đến chưa làm nổi bật lên tính cấp thiết vì vậy nhóm nghiên cứu cần sắp xếp, lý giải và phân tích lại để làm nổi bật tính mới và cần của nhiệm vụ.

- Phần phương pháp nghiên cứu: Đã chọn được phương pháp nghiên cứu và cỡ mẫu phù hợp nhưng cần biện giải và làm rõ lý do chọn đối tượng và cở sở nghiên cứu (tổng quan về sản phẩm, môi trường, vị trí địa lý của cơ sở sản xuất được chọn; vị trí làm việc và tình hình sức khỏe của NLĐ được lấy mẫu sinh học)

- Cần viện dẫn các chỉ số GSSH của các tổ chức có uy tín (ILO...) làm cơ sở để đề xuất chỉ số GSSH ở Việt Nam.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, CN.Nguyễn Thị Điềm đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)