Họp HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro ATSKNN cho một số ngành có nguy cơ cao và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro"

14/07/2021
Sáng 12/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một số ngành có nguy cơ cao và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro" do TSKH. Phạm Quốc Quân - Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động làm chủ nhiệm.


Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng nghe TSKH. Phạm Quốc Quân trình bày nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặt ra mục tiêu: Đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho 2 ngành công nghiệp có nguy cơ cao; Đề xuất và áp dụng thử các giải pháp kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho 2 ngành sản xuất công nghiệp đã lựa chọn. Sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ gồm: Kết quả đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở các cơ sở trong 2 ngành đã lựa chọn nghiên cứu; Kết quả áp dụng giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại các cơ sở ở 2 ngành đã lựa chọn nghiên cứu; Tài liệu hướng dẫn về phương pháp và công cụ để đánh giá rủi ro cho một số ngành công nghiệp có nguy cơ cao.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả của nhiệm vụ. Kết luận tại cuộc họp, TS. Đỗ Trần Hải yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung sau:

- Đổi tên nhiệm vụ thành: “Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho một số ngành sản xuất công nghiệp có nguy cơ cao và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro".

- Phần Tổng quan: Cần bổ sung phần tổng quan liên quan đến tình hình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một số ngành dự kiến lựa chọn.

- Về phần Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Cần có luận giải cụ thể và nêu rõ các ngành đề tài dự kiến lựa chọn.

- Phương pháp nghiên cứu: Trình bày kỹ hơn các phương pháp, kỹ thuật để điều tra, khảo sát môi trường, điều kiện lao động…, Nêu rõ ràng cụ thể hơn số lượng cơ sở khảo sát của từng ngành.

- Phần Nội dung: Cần rút ngắn lại các nội dung, tập trung vào nội dung đánh giá rủi ro cho các cơ sở sản xuất thuộc 2 ngành sẽ lựa chọn nghiên cứu và các giải pháp kiểm soát rủi ro; nội dụng xây dựng, ứng dụng giải pháp kiểm soát rủi ro tại 2 cơ sở sản xuất của 2 ngành sản xuất công nghiệp đã lựa chọn nghiên cứu.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Kim Thi

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)