Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm Tricloroethylene và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”

14/07/2021
Sáng ngày 14/07/2021 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng khoa học và công nghệ cấp TLĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2022: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm Tricloroethylene (C2HCl3) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học” do BS. Vũ Thị Minh Phú – Phân Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động Miền Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch.

Tricloroethylene (TCE) là một hợp chất hữu cơ sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp trên Thế giới. Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại TCE là chất gây ung thư cho người (nhóm 1). Tiếp xúc với TCE gây ra sự tổng hợp DNA bất thường, làm tăng nguy cơ ung thư thận, gan, ung thư biểu môi tuyến thực quản. Đã có nhiều nghiên cứu (nước ngoài) chứng minh dù nồng độ tiếp xúc không vượt tiêu chuẩn cho phép, TCE vẫn có thể gây biến đổi một số dấu ấn sinh học về miễn dịch và độc tính ở thận.

TCE được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam làm  chất tẩy rửa công nghiệp. Ở nước ta, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng bất lợi của TCE lên sức khỏe của người lao động (NLĐ) vì vậy nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phơi nhiễm tricloroethylene (C2HCl3) và đề xuất chỉ số giám sát sinh học”

Sau khi nghe BS. Vũ Thị Minh Phú thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng tư vấn đã có rất nhiều ý kiến trao đổi với nhóm thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao khối lượng công việc mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện, tham khảo tài liệu và tổng hợp số liệu từ những kết quả của các nghiên cứu nước ngoài (trong nước chưa có nghiên cứu nào liên quan đến lĩnh vực này) để mang đến cái nhìn tổng quan rõ ràng về ảnh hưởng của TCE đến môi trường lao đông và sức khỏe NLĐ từ đó làm nổi bật tính cấp thiết và cần thiết của việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên phần viết, trình bày đề cương của nhóm thực hiện nhiệm vụ còn chưa tốt, chưa tương xứng với khối lượng thông tin khoa học đã tổng họp được vì vậy đã làm giảm tính thuyết phục của đề cương (phần phương pháp và nội dung nhiệm vụ). Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau:

Hội đồng nhất trí thông qua đề cương của nhiệm vụ với nội dung như sau:

Nhiệm vụ gồm 3 mục tiêu chính:

1. Đánh giá mức độ phơi nhiễm của NLĐ với TCE.

2. Xây dựng mối tương quan giữa mức độ phơi nhiễm TCE và nồng độ chất chuyển hóa trong dịch sinh học.

3. Đề xuất được chỉ số giám sát sinh học của TCE trong dịch sinh học.

Những nội dung chính của Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đánh giá tổng quan môi trường lao ngành công nghiệp có sử dụng TCE.

2. Đánh giá mức độ phơi nhiễm của TCE trong dịch sinh học của NLĐ có tiếp xúc nghề nghiệp thông qua các chất chuyển hóa trong dịch sinh học.

3. Xây dựng, phân tích, mối tương quan giữa nồng độ tiếp xúc TCE và nồng chất chuyển hóa trong dịch sinh học của NLĐ tiếp xúc.

4. Phân tích, đánh giá mối tương quan giữa nồng độ tiếp xúc của NLĐ với TCE và nồng độ chất chuyển hóa trong dịch sinh học để  đề xuất chỉ số giám sát sinh học đối với TCE.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu cắt ngang.

Đố tượng nghiên cứu: Công nhân tại các cơ sở nhà máy có sử dụng TCE (chế tạo kim loại, dệt may,…)

Sản phẩm của nhiệm vụ:

1. Báo cáo mức độ phơi nhiễm của NLĐ đối với TCE.

2. Báo cáo mối tương quan giữa mức độ phơi nhiễm TCE và nồng độ chất chuyển hóa trong dịch sinh học.

3. Báo cáo chỉ số giám sát sinh học của TCE trong dịch sinh học.

4. 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Để nhiệm vụ đạt kết quả tốt, nhóm thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý chỉnh sửa bổ sung những điểm sau đây:

- Phần phương pháp nghiên cứu: Đã chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp nhưng cần biện giải và làm rõ lý do chọn đối tượng và cở sở nghiên cứu (tổng quan về công nghệ sản xuất, sản phẩm, môi trường vị trí địa lý của cơ sở sản xuất được chọn; vị trí làm việc và tình hình sức khỏe của NLĐ được lấy mẫu sinh học); Trong nhiệm vụ có 2 đối tượng cần lấy mẫu phân tích là Môi trường lao động và dịch sinh học của NLĐ, vì vậy cần giải thích rõ về cỡ mẫu, vị trí, thời gian, số lần lấy mẫu, kỹ thuật và phương pháp phân tích mẫu cho từng đối tượng; Lý giải việc lựa chọn các chỉ số phân tích sinh hóa cần thiết trong dịch sinh học cá nhân từ đó đưa ra ảnh hưởng của TCE đế sức khỏe của NLĐ

- Cần viện dẫn các chỉ số GSSH và tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm độc TCE của các nước khác làm cơ sở để đề xuất chỉ số GSSH ở Việt Nam.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, BS. Vũ Thị Minh Phú đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương sắp tới.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)