Họp trực tuyến HĐ tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp TLĐ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các cơ sở sản xuất ngành Điện”

19/07/2021
Sáng 17/07/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý AT&SKNN phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho các cơ sở sản xuất ngành điện" do TS. Nhan Hồng Quang - Phân viện miền Trung làm chủ nhiệm.


Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến nhiệm vụ

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã nghe TS. Nhan Hồng Quang trình bày nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặt ra mục tiêu: (1) Xây dựng được kỹ thuật đánh giá rủi ro An toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các cơ sở sản xuất ngành điện; (2) Xây dựng và áp dụng thử hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp Tiêu chuẩn ISO 54001:2018 tại 04 cơ sở sản xuất ngành điện. Sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ gồm: (1) Báo cáo cơ sở dữ liệu nhận diện mối nguy AT&SKNN trong các cơ sở nghiên cứu; (2) Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhận diện mối nguy AT&SKNN trong các cơ sở nghiên cứu; (3) Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro AT&SKNN trong các cơ sở nghiên cứu; (4) Bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý AT&SKNN phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (5) Chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của cơ quan được cấp phép chứng nhận cho các cơ sở nghiên cứu này; (6) Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý AT&SKNN cho các cơ sở nghiên cứu phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018; (7) 03 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Qua đó, sẽ có những Nội dung nghiên cứu chính: (1) Đánh giá hiện trạng về hệ thống quản lý AT&SKNN của các cơ sở nghiên cứu và đề xuất chính sách về AT&SKNN; (2) Xây dựng được một bộ kĩ thuật đánh giá rủi ro về AT&SKNN cho các cơ sở nghiên cứu; (3) Điều tra, khảo sát nhận diện mối nguy an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại các cơ sở nghiên cứu; (4) Đánh giá, đề xuất những biện pháp cải tiến về AT&SKNN cho các cơ sở nghiên cứu. (5) Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng Hệ thống AT&SKNN cho các cơ sở nghiên cứu theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả của nhiệm vụ. Kết luận tại cuộc họp, TS. Đỗ Trần Hải yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung sau:

- Phần Tổng quan: Đối tượng nghiên cứu chính là hệ thống quản lý AT&SKNN của các cơ sở trong ngành điện chính vì thế phải tổng quan được tình hình ATVSLĐ, ATSKNN và đặc biệt là hệ thống của ngành điện hiện nay được vận hành theo mô hình nào.

- Phương pháp nghiên cứu: Cần liệt kê rõ đối tượng, phạm vi nghiên cứu cụ thể của đề tài. Cần ghi đúng, ghi rõ chỉ tiêu mà phòng thí nghiệm của phân viện đã được cấp chứng nhận theo VILAS của Bộ Tài nguyên và môi trường. Trong phần phương pháp kĩ thuật sử dụng cần nói rõ các quy trình trình tự các bước để xây dựng bộ hồ sơ đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 bám sát vào bộ KIT do Viện đã cung cấp.

Hội đồng đã nhất trí thông qua cho thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở xem xét chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

NKT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)