EU phát hành chiến lược để cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

17/08/2021
Dự đoán và quản lý sự thay đổi do chuyển đổi nhân khẩu học, kỹ thuật số và chuyển đổi xanh, cùng với những thay đổi đối với “môi trường làm việc truyền thống”, là một trong ba mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược sáu năm của Liên minh châu Âu nhằm xác định và giải quyết các mối nguy tại nơi làm việc.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cho biết họ có kế hoạch xem xét Chỉ thị về nơi làm việc và Chỉ thị về thiết bị màn hình hiển thị, cập nhật các giới hạn bảo vệ đối với chì và amiăng, đồng thời chuẩn bị một sáng kiến ​​về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc.

Một mục tiêu khác trong Khung chiến lược của EU về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc 2021-2027 là cải thiện việc ngăn ngừa các sự cố tại nơi làm việc và bệnh tật liên quan đến công việc. Khung chiến lược thúc đẩy phương pháp tiếp cận “Tầm nhìn về không – vision zero” để chấm dứt tình trạng tử vong tại nơi làm việc. Ủy ban EU cũng cho biết họ có kế hoạch cập nhật các quy tắc hóa chất nguy hiểm để chống lại bệnh ung thư cũng như các bệnh về đường hô hấp và sinh sản.

Mục tiêu thứ ba là tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn trong tương lai. Rút kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19, Ủy ban EU lưu ý rằng họ sẽ phát triển hướng dẫn và các quy trình ứng cứu khẩn cấp để “triển khai nhanh chóng, thực hiện và giám sát các biện pháp… với sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức y tế công cộng”.

Khung chiến lược của EU về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc 2021-2027

Khung Chiến lược của Ủy ban Châu Âu về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc 2021-2027 xác định các ưu tiên và hành động chính để cải thiện sức khỏe và an toàn của người lao động, giải quyết những thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế, nhân khẩu học và mô hình làm việc.

Các ưu tiên chiến lược

Khung Chiến lược áp dụng cách tiếp cận ba bên - liên quan đến các thể chế của EU, các Quốc gia Thành viên, các đối tác xã hội và các bên liên quan khác - và tập trung vào ba ưu tiên chính:

1. dự đoán và quản lý sự thay đổi trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi nhân khẩu học;

2. cải thiện công tác phòng ngừa tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc và phấn đấu hướng tới cách tiếp cận Tầm nhìn Không đối với các trường hợp tử vong do công việc;

3. tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại và tương lai.

Thực hiện khung chiến lược - vai trò quan trọng của EU-OSHA

Sự thành công của khung chiến lược phụ thuộc vào việc thực hiện ở cấp EU, quốc gia, ngành và doanh nghiệp, với việc thực thi hiệu quả, đối thoại xã hội, tài trợ, nâng cao nhận thức và thu thập dữ liệu là chìa khóa. Thông qua mạng lưới các đối tác rộng lớn, EU-OSHA có vị trí thuận lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động, hợp tác và trao đổi, cũng như thực hiện các tham vọng của khuôn chiến lược.

Các nghiên cứu tầm nhìn xa và các dự án tổng quan của EU-OSHA nhằm dự đoán rủi ro và xác định các ưu tiên, để cung cấp thông tin cho sự phát triển của chính sách và thực hành về ATVSLĐ trong các lĩnh vực như số hóa và việc làm xanh cũng như các rủi ro căng thẳng và tâm lý xã hội. EU-OSHA cũng cung cấp các nguồn tài nguyên dễ sử dụng để giúp các nơi làm việc áp dụng biện pháp phòng ngừa vào thực tế, với nhiều hướng dẫn được đưa ra để giúp giữ an toàn cho người lao động trong đại dịch, cho dù tiếp xúc ở tuyến đầu hay thích nghi với việc làm việc tại nhà. Việc EU-OSHA tham gia vào Lộ trình về Chất gây ung thư và các chiến dịch Nơi làm việc lành mạnh thể hiện cam kết của EU-OSHA trong việc thúc đẩy văn hóa phòng ngừa trên khắp Châu Âu và hơn thế nữa, một nền tảng của chính sách về ATVSLĐ của EU.

Chi tiết Khung chiến lược của EU về Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc 2021-2027


(Nguồn tin: https://osha.europa.eu/)