Lạng Sơn đứng thứ 5 cả nước về số người chết do tai nạn lao động

20/09/2021
(LĐXH)- Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2021, cho thấy tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 5 cả nước về số vụ chết người và số người chết do tai nạn lao động.
Cụ thể, toàn tỉnh để xảy ra 17 vụ chết người do tai nạn lao động, (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2020), 17 người chết (tăng 06 người) trong tổng số 67 vụ tai nạn lao động cả ở khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (tăng 20 vụ). Trong đó, tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động cao nhất cả nước về số vụ chết người và số người chết (12 vụ chết người, 12 người chết, tăng 03 vụ chết người và 03 người chết so với cùng kỳ năm 2020).
Để hạn chế tối đa tai nạn lao động trong thời gian tới, mới đây (ngày 4/9/2021), UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn 1250//UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai ngay các các giải pháp phù hợp để kiềm chế và giảm tai nạn lao động trên địa bàn, đặc biệt là số vụ chết người.

Điện lực Lạng Sơn được đánh giá là một trong những đơn vị chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ảnh minh họa)

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; đẩy mạnh tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định.
Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với sự hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai xây dựng quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ, đa dạng các hình thức tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Nhất là các khu vực có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động và tỷ lệ tai nạn lao động cao và các lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; tổ chức hướng dẫn thống nhất trong việc thống kê, rà soát, bóc tách từng trường hợp, báo cáo tai nạn lao động chính xác, tránh tình trạng báo cáo số liệu không đúng bản chất, lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động theo đúng quy định.

Chí Tâm

(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)