Bắc Ninh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

25/03/2022
Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).


Tỉnh Bắc Ninh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

Theo kế hoạch, Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức kết hợp từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2022, với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Trong đó, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát và được tập trung đông người, Lễ mít tinh hưởng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022 sẽ được tổ chức kết hợp, dự kiến vào sáng 26/4/2022, tại khu công nghiệp Thuận Thành 3. Nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh quy mô tổ chức phát động nhỏ, gọn.

Trong Tháng hành động, các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ tới doanh nghiệp, người lao động; xây dựng, phát hành các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Cùng với đó, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ, tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN; nội dung về việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ, cũng như việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế, các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động năm nay như: Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn, phòng ngừa TNLĐ, BNN; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về ATVSLĐ; khám sức khỏe, khám phát hiện BNN cho người lao động…

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, duy trì thường xuyên các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó, tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong doanh nghiệp; tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN…

Sau Tháng hành động, các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra, đồng thời, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động…

CHU LƯƠNG

(Nguồn tin: https://baodansinh.vn/)