LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

05/04/2022
Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, trong Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.


Tháng Công nhân năm 2022, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NT

Việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Các hoạt động trong Tháng Công nhân 2022, chủ yếu tập trung, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực tiễn tại địa phương, doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa các hoạt động Tháng Công nhân, về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và Ngày Quốc tế lao động 1.5, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phối hợp với các đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Đồng thời, triển khai các hoạt động kết nối , giới thiệu việc làm cho đoàn viên, người lao động... Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động.

DIỆU ANH 

(Nguồn tin: https://laodong.vn/)