Đà Nẵng phấn đấu 100% người bị tai nạn lao động được hưởng chế độ theo quy định

17/11/2022
Tại Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng đưa ra mục tiêu 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật.


             Người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sẽ được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành. Theo đó, thành phố đã đưa ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp và 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động.

100% người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động được tập huấn nâng cao năng lực. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện. Trên 90% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Loại hình cơ sở, khu vực ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ưu tiên như: xây dựng; khai khoáng; dệt may; da giày; cao su; điện; điện tử; hóa chất; cơ khí; chế biến các sản phẩm từ gỗ; chế biến và bảo quản thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng...

Đối với các làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: khai khoáng; làm đá; cơ khí; thu mua và tái chế phế liệu; sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác đá; dệt nhuộm, may mặc; thủ công mỹ nghệ...

Kế hoạch nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức. Kế hoạch góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Thanh Tâm


(Nguồn tin: nhandan.vn)