Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp”

09/12/2022
Sáng ngày 08/12/2022 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ: “Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp” - mã số: 221/06/TLĐ do KS. Đinh Mạnh Cường – Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường làm chủ nhiệm.

Hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ gồm có 5 thành viên do TS. Đỗ Trần Hải – Nghiên cứu viên cao cấp Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động làm chủ tịch.


KS. Đinh Mạnh Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

KS. Đinh Mạnh Cường đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể:

Nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp” được thực hiện với 2 mục tiêu chính: 1). Lựa chọn được xúc tác phù hợp khử chọn lọc NOx trong khí thải công nghiệp; 2). Thiết kế chế tạo hệ thiết bị công nghệ khử chọn lọc xúc tác NOx trong khí thải công nghiệp có công suất 1000m3/h.

Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Hồi cứu tài liệu; Đánh giá chất lượng của vật liệu xúc tác và hiệu quả xử lý NOx của vật liệu chế tạo trên sơ đồ vi dòng trong phòng thí nghiệm; Nghiên cứu thực nghiệm trên pilot.

Kết quả nghiên cứu:

- Tổng hợp được hệ xúc tác để xử lý NOx trong khí thải công nghiệp ở nhiệt độ thấp. Hệ xúc tác hiệu quả mà nhiệm vụ đã tổng hợp là Fe/V2­O5 tỉ lệ thành phần 10%mol Fe/V2­O5 được tổng hợp theo phương pháp bay hơi.

- Lựa chọn và làm chủ được quy trình công nghệ tẩm phủ xúc tác lên bề mặt vật liệu mang ceramic (là loại rachig có kích thước hình học D25x25 độ dày 3mm hiện được sử dụng phổ biến trên thị trường) để chế tạo vật liệu xử lý NOx trong khí thải công nghiệp ở nhiệt độ 250 – 350 0C.

- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị xử lý sử dụng công nghệ khử chọn lọc xúc tác trong khí thải công nghiệp có công suất 1000m3/h, pilot thử nghiệm xử lý NOx bằng vật liệu xúc tác trên chất mang ceramic. Hệ thống pilot đơn giản, dễ thao tác vận hành.

- Xác định được ảnh hưởng của các thông số chính: nồng độ NOx đầu vào, nhiệt độ dòng khí vào, chiều cao lớp vật liệu và vận tốc dòng đến hiệu quả xử lý của thiết bị qua Hàm mô tả hiệu quả xử lý.

Sản phẩm của nhiệm vụ: Báo cáo vật liệu xúc tác đã được lựa chọn của nhiệm vụ; Bộ hồ sơ thiết kế thiết bị Pilot cùng hệ thống gá thí nghiệm; Thiết bị xử lý khí thải; 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Trần Hải đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu theo như đề cương đã được phê duyệt theo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu. Tuy nhiên Báo cáo tổng kết nhiệm vụ còn rất nhiều thiếu sót và cần được chỉnh sửa bổ sung:

-  Cần viết lại Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt theo đúng yêu cầu của báo cáo nhiệm vụ Khoa học công nghệ cả về nội dung và bố cục, hình thức: Đảm bảo sự thống nhất thứ tự các chương mục, nội dung giữa báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt; Tuân thủ yêu cầu, và quy định về cách thức trình bày, trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo; Việt hóa và sử dụng đúng các thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành trong nghiên cứu theo đúng quy định (đơn vị, thông số, tên thao tác...)...

- Trong phần Tổng quan: Cần bổ sung kết quả của các nghiên cứu trong nước trước đây có liên quan (ví dụ các nghiên cứu về chất xúc tác nói chung của Đại học Bách Khoa...); Trong phần tổng quan trích dẫn khá nhiều thông tin, tài liệu nhưng chưa có những phân tích, lập luận xác đáng để làm nổi bật tính cần thiết của nhiệm vụ và khả năng áp dụng kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ vào thực tế.

- Phần nội dung nghiên cứu: Cần có hình ảnh thực tế minh họa trong các thí nghiệm, nghiên cứu (ảnh chụp thiết bị, máy móc, vật liệu, chất xúc tác, các thao tác khi thí nghiệm…);  Thống nhất đơn vị đo lường, được sử dụng trong nghiên cứu và trong bác cáo (ưu tiên các đơn vị thường được dùng ở Việt Nam); Cần phân định rõ phần số liệu nào thu được khi làm thực nghiệm, thí nghiệm và phần số liệu nào là do phân tích tính toán mà ra...

- Phần kết quả nghiên cứu: Cần bám sát với mục tiêu và các nội dung nghiên cức của nhiệm vụ để đưa ra sản phẩm tương ứng; Các thiết bị nghiên cứu là sản phẩm của nhiệm vụ cần có tài liệu mô tả cấu tạo, hướng dẫn vận hành, thông số đầu ra đầu vào, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của thiết bị...; Bổ sung phần đánh giá thực tế sau 1 thời gian vận hành thiết bị là sản phẩm của nhiệm vụ; Trong phần kiến nghị cần căn cứ vào kết quả nghiên cứu để lập luận hướng nghiên cứu chính xác của nhiệm vụ và sự cần thiết, gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Thay mặt nhóm nghiên cứu KS. Đinh Mạnh Cường đã nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa nhưng ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn thiện báo cáo tổng kết khi nghiệm thu nhiệm vụ cấp Tổng Liên đoàn.

Hội đồng nhất trí đánh giá thông qua kết quả của nhiệm vụ và đồng ý đề xuất cho nhiệm vụ được bảo vệ ở chính thức cấp Tổng Liên đoàn.

HT


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)