Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai công tác Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động năm 2023

06/01/2023
Ngày 06/1/2021, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng công tác năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các Ban chuyên trách thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về phía Viện KH An toàn và vệ sinh lao động có đồng chí Nguyễn Anh Thơ– Viện trưởng; đồng chí Vũ Xuân Trung – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn. Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung do PGS. TS. Lê Minh Đức – Phân Viện Trưởng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam do TS. Trịnh Hồng Lân – Phân Viện Trưởng dẫn đầu, cùng toàn thể cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tại Hà Nội, cán bộ làm việc  tại 2 phân Viện miền Nam và  miền Trung tham dự trực tuyến tại 2 điểm cầu Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Đoàn Chủ tịch gồm TS.Nguyễn Anh Thơ và TS. Vũ Xuân Trung điều hành hội nghị.


Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2023 của Viện KH An toàn và vệ sinh lao động. 


TS. Nguyễn Anh Thơ trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2023

Năm 2022, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Viện giai đoạn 2022 - 2026 theo Quyết định số 4718/QĐ-TLĐ ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong năm qua Viện đang có nhiều cơ hội, thuận lợi để phát triển, đồng thời đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sau hơn 02 năm thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với sự quan tâm đầu tư của TLĐLĐVN, Bộ KHCN, Bộ TNMT, cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu, đội ngũ cán bộ của Viện đã được củng cố, tăng cường. Hiện tại dù dịch bệnh Covid-19  đã được kiểm soát, tuy nhiên các khó khăn, tồn tại do ảnh hưởng của hậu đại dịch bệnh Covid-19, các vấn đề mới phát sinh trong nước và quốc tế vẫn rất lớn, nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức người lao động, cùng với việc sớm giao kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, với tinh thần sáng tạo, đổi mới, về cơ bản Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 do nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao: Viện đã triển khai theo đúng nội dung và tiến độ 22 đề tài/đề án KH&CN các cấp trong đó có: 01 đề tài KH&CN cấp Quốc gia, 03 đề tài thuộc Chương trình phối hợp, 05 đề tài thuộc chương trình Trọng điểm, 12 đề tài cấp TLĐ, 01 đề án và 01 đề tài cấp TLĐ từ nguồn tài chính công đoàn; Hoàn thành công tác quan trắc môi trường lao động năm 2022 tại 85 cơ sở sản xuất thuộc 10 ngành công nghiệp trên địa bàn toàn quốc (trong đó tại Miền Bắc: 53 cơ sở; Miền Trung: 16 cơ sở; Miền Nam: 16 cơ sở); Viện đã tổ chức 253 khóa huấn luyện về ATVSLĐ, đồng thời cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận huấn luyện cho gần 23,483 học viên tại các đơn vị doanh nghiệp; Thực hiện hợp đồng Cung cấp trang thiết bị an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân, với doanh số hơn 10 tỷ VNĐ; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám sức khoẻ nghề nghiệp cho hơn 118,513 lượt người tại 163 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Năm 2022, Viện đạt mức doanh thu khoảng 81 tỷ đồng (so với năm 2021 doanh thu 63,3 tỷ tăng 28%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ, đề tài còn mang tính lặp lại, chưa sát với yêu cầu thực tiễn; trong triển khai còn lúng túng, bị động, chậm tiến độ; Một số đề tài, nhiệm vụ KHCN chất lượng chưa cao; nhiều đề tài kết quả chưa kịp thời phổ biến, ứng dụng và có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể; các đề xuất đề tài, nhiệm vụ còn chưa bám sát các yêu cầu pháp luật, thực tiễn sản xuất, cũng như trong công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống Công đoàn; Kinh nghiệm và trình độ của đội ngũ nghiên cứu còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đổi mới, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn và yêu cầu của đất nước, đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm để khắc phục nhưng tồn tại và hạn chế trong năm 2022, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã đề ra những phương hướng và kế hoạch công tác năm 2023: Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là với đối tượng cán bộ trẻ; Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế làm việc, quản lý tài sản, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện; Hoàn thành việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Viện và  chiến lược nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn; Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tài chính năm 2022 do đ/c Tạ Hoàng Tâm - Phụ trách Tài chính Viện trình bày và Báo cáo năm 2022 của Ban Thanh tra Nhân dân do đ/c Vũ Duy Thanh - Trưởng Ban Thanh Tra Nhân dân Viện trình bày.


TS. Trịnh Hồng Lân - đại diện Phân viện miền Nam phát biểu ý kiến tham luận

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự đại hội. Các ý kiến tham luận đều tập trung vào phân tích những khó khăn trong năm qua và đề ra các giải pháp khắc phục và phát triển như khuyến khích cán bộ học tập nâng cao trình độ; Chú trọng vào công tác nghiên cứu khoa học – thế mạnh của Viện từ trước đến nay; Tăng cường tổ chức, tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên môn nhằm giới thiệu hình ảnh thương hiệu của Viện và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài nước; Kiến nghị đầu tư nâng cao năng lực trang thiết bị và cơ sở vật chất...


PGS.TS. Lê Minh Đức - đại diện Phân viện miền Trung phát biểu ý kiến tham luận

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024; khen thưởng 03 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể đạt Tập thể lao động tiên tiến, 13 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 133 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2022. Cũng tại hội nghị, Đ/c Vũ Xuân Trung - Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua năm 2023.


Lãnh đạo Viện trao bằng khen cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Bài: HT

Ảnh: Phi Long

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)