Công đoàn tham gia đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

04/05/2023
(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội Nguyễn Thị Tân, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở trong công tác An toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là hết sức quan trọng.

Theo đó, ít năm gần đây, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều này càng thấy được rõ nét. Cụ thể, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tăng cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường đã thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của cán bộ, công nhân lao động…

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội Nguyễn Thị Tân cũng chỉ ra thực trạng, hiện các doanh nghiệp ngành Giao thông Vận tải có đặc thù chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên sức cạnh tranh chưa cao, lại đang trong tiến trình sắp xếp lại sản xuất, tái cơ cấu doanh nghiệp; điều kiện làm việc phân tán, thường xuyên phải làm việc ngoài trời và trong môi trường bụi, ồn, độc hại, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông; công nhân lao động chủ yếu là hợp đồng thời vụ, trình độ văn hoá, trình độ tay nghề của công nhân còn thấp…

Chính bởi vậy, vai trò của Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là hết sức quan trọng.


Người lao động ngành Giao thông Vận tải thường xuyên phải làm việc ngoài trời và trong môi trường bụi, ồn, độc hại, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bởi vậy đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò hết sức quan trọng. Ảnh: Đinh Luyện

Với Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ, đơn vị luôn nhận thức, coi trọng công tác bảo hộ lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”; xem công tác này là một nhiệm vụ không thể thiếu trong chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Chúng tôi ý thức rằng làm tốt công tác bảo hộ lao động và tổ chức tốt phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động" chính là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ổn định phát triển; đồng thời củng cố vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn góp phần giúp Thủ đô luôn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội nhấn mạnh.

Với công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội đề xuất một số giải pháp.

Cụ thể, hàng năm, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch công tác bảo hộ lao động, tổ chức hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, đồng thời tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” cũng như phê phán, xử lý kịp thời các việc làm chưa tốt trong công tác bảo hộ lao động ở các đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục mở các lớp tập huấn công tác bảo hộ lao động cho cán bộ Công đoàn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, các kiến thức quy định về an toàn giao thông với mục tiêu giảm tới mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động, sự cố cháy nổ cũng như giảm số người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với đó, Công đoàn cần phối hợp người sử dụng lao động xây dựng quy chế thưởng, phạt về công tác bảo hộ lao động và xây dựng chế độ phụ cấp, khen thưởng cho các An toàn vệ sinh viên phù hợp với pháp luật và điều kiện cơ sở.

Tư vấn giúp người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung về bảo hộ lao động nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đinh Luyện

(Nguồn tin: laodongthudo.vn)