Lào Cai: Thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

31/07/2023
Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, các Sở, ngành của tỉnh Lào Cai đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho 366 người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức 413 buổi tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin về ATVSLĐ; Triển khai 31 phong trào thi đua về ATVSLĐ với 30 tập thể và 2.548 cá nhân tham gia; tổ chức 47 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về công tác ATVSLĐ tại 124 đơn vị, doanh nghiệp…

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến 31/5/2023 trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. Huyện Bảo Thắng là nơi được chọn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.

Ngày 28/4/2023, Sở Lao động – TB&XH đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Bảo Thắng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ cùng với Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023. Tại Lễ phát động, UBND huyện Bảo Thắng đại diện cho các sở, ngành, địa phương; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - đại diện cho các khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu cam kết hưởng ứng “Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023”. Sau lễ phát động, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức 02 đoàn đi tham quan, kiểm tra và tặng quà tại Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem.


Các cơ quan, đơn vị ký cam kết thi đua đảm bảo chăm lo đời sống, việc làm và công tác ATVSLĐ năm 2023

Trong tháng hành động, các Sở, ngành cấp tỉnh đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho 366 người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức 413 buổi tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin về ATVSLĐ; cấp phát 700 Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu, tranh áp phích); Triển khai 31 phong trào thi đua về ATVSLĐ với 30 tập thể và 2.548 cá nhân tham gia; tổ chức 47 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về công tác ATVSLĐ tại 124 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Sở Lao động - TBXH thực hiện treo băng zôn, khẩu hiểu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại các huyện, thành phố, thị xã; tuyên truyền trên mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của sở và của tỉnh; tổ chức các đoàn phóng viên đi thực tế doanh nghiệp để nắm bắt thực tế, thực trạng triển khai công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở; phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai xây dựng chuyên trang, chuyên mục về ATVSLĐ tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, tổ chức 02 lớp tập huấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 120 người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức 03 lớp tập huấn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 03 huyện Mường Khương, Bát Xát và Văn Bàn cho 221 người lao động; xác nhận khai báo sử dụng đối với 26.999 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của 19 đơn vị; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với 09 thiết bị của 03 đơn vị; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về ATVSLĐ tại 19 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với cơ quan BHXH huyện, thành phố, thị xã thực hiện 11 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động tại 72 đơn vị; các cấp công đoàn đã trao hỗ trợ 16 nhà mái ấm Công đoàn cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 08 huyện, thị xã với tổng kinh phí là 500 triệu đồng; thăm và động viên 09 đơn vị sản xuất và 08 cá nhân với tổng số tiền và quà là 32.100.000 đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 03 người lao động bị bệnh hiểm nghèo với trị giá 3.000.000 đồng. Thực hiện 174 lượt tư vấn pháp luật cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động về chế độ tai nạn lao động, chế độ độc hại, chế độ nghỉ hưu, hợp đồng lao động.


Lãnh đạo các sở, ngành và LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác tổ chức sản xuất, chăm lo đời sống, ATVSLĐ tại Chi nhánh tuyển Tằng Loỏng (Công ty TNHH MTV Apatite Việt Nam)

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã tổ chức tuyên truyền về công tác ATVSLĐ với 93 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin; tổ chức 01 lớp tập huấn cho 25 học viên là cán bộ làm công tác y tế tại các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện tuyến tỉnh; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 15 đơn vị, cơ sở với tổng số 1.175 người; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 02 đơn vị với tổng số 163 người; thực hiện đo quan trắc môi trường lao động cho 07 đơn vị trên địa bàn với tổng số 1.026 mẫu. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức 02 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ đối với 11 đơn vị.

Tại các huyện, thành phố, thị xã. Trong tháng hành động ATVSLĐ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 3 buổi tập huấn cho 505 người lao động, 21 buổi toạ đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình tuyên truyền về ATVSLĐ; in và cấp phát 1.022 tờ rơi, ấn phẩm, sổ pháp luật tuyên truyền về ATVSLĐ; tổ chức 14 cuộc khám sức khỏe cho 2.024 người; tổ chức 03 cuộc kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ đối với 23 cơ sở sản xuất kinh doanh; thăm hỏi và trao quà cho 37 hộ gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động.

Các doanh nghiệp đã tổ chức 64 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho 5.832 cán bộ công nhân viên; phát động, triển khai 32 phong trào thi đua về ATVSLĐ với 195 tập thể và 4.682 cá nhân tham gia; phát hành 1.152 ấn phẩm thông tin (sách, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu, tranh áp phích); tổ chức 625 cuộc tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ; xây dựng, bổ sung 1.397 quy trình làm việc an toàn; tổ chức 31 cuộc quan trắc môi trường lao động đối với 68 đơn vị, cơ sở; tổ chức 25 cuộc khám sức khỏe định kỳ cho 2.929 lao động; Khen thưởng cho 36 tập thể và 89 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ về ATVSLĐ

Kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, ATVSLĐ, các doanh nghiệp đã quan tâm bảo đảm chế độ, quyền lợi người lao động đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động,.. góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, tăng năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong mỗi doanh nghiệp, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh./.

Minh Cảnh

(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)