Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động

24/11/2023
Nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất trong những tháng cuối năm 2023 và trong thời gian tới, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn gửi Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các doanh nghiệp, công ty theo lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động.


Ảnh: Minh họa

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các doanh nghiệp, công ty theo lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022 – 2025…, trong đó tập trung tuyên truyền về các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên quan đến lao động và triển khai mở rộng áp dụng hệ thống quản lý các mô hình điểm, hỗ trợ, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động,…. phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên đối tượng là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong thi công xây dựng; an toàn lao động lĩnh vực điện, hàn điện.

Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động khi thuê mướn lao động thực hiện công việc thuộc lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng; đặc biệt là đối với nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng công trình, nhóm lao động tự do thực hiện công việc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà dân sinh, sửa chữa cầu, đường,…trong các khu dân cư trên địa bàn. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình lao động thì tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, niêm yết, lắp đặt đầy đủ các nội quy an toàn, quy trình vận hành an toàn của máy, thiết bị tại vị trí làm việc; ban hành đầy đủ các biện pháp an toàn thi công các công trình xây dựng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định, khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động theo đúng quy định. Tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 14 của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ tai nạn lao động, trong đó có 05 vụ tai nạn lao động làm chết 05 người và 04 vụ tai nạn lao động bị thương; các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong quá trình làm việc thuộc lĩnh vực công việc xây dựng sửa chữa, công trình, tai nạn về điện,… đáng chú ý gần đây nhất là vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn ngày 22/9/2023 do trèo lên mái nhà hành lang Bệnh viện để sửa chữa mái ngói bất cẩn, té ngã xuống nền dẫn đến tử vong. Qua đó cho thấy nguy cơ tiềm ẩn tai nạn trong lao động còn đang diễn ra, khó lường trước. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động.

QA

(Nguồn tin: soldtbxh.camau.gov.vn)