Chủ đề Ngày thế giới về an toàn và sức khỏe nơi làm việc năm 2015: Xây dựng nền văn hóa phòng ngừa về ATVSLĐ

03/04/2015
Văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc gia trong đó quyền được làm việc trong môi trường an toàn và sạch sẽ được tuân thủ ở mọi cấp, từ chính phủ tới NSDLĐ và NLĐ; mọi người đều tích cực tham gia vào việc đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ thông qua một hệ thống về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được xác định và trong đó sự ưu tiên cao nhất được thống nhất với những nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa.


ILO tổ chức kỷ niệm Ngày thế giới về An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc vào 28 tháng 4 để tuyên truyền việc phòng ngừa TNLĐ và BNN trên toàn cầu. Đây là cuộc vận động nâng cao nhận thức nhằm tập trung sự chú ý của quốc tế tới xu hướng mới nẩy sinh trong lĩnh vực ATVSLĐ về mức độ nghiêm trọng về TNLĐ, BNN và tai nạn chết người trong lao động trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày 28 tháng 4  còn là ngày mà phong trào công đoàn  thế giới tổ chức lễ tưởng niệm những người lao động đã chết và bị TNLĐ đồng thời tổ chức phong trào vận động trên toàn cầu vào đúng ngày này.

Với việc tổ chức Ngày thế giới về ATVSLĐ, ILO muốn tạo ra một nền văn hóa phòng ngừa về an toàn và sức khỏe, lôi cuốn mọi thành viên của ILO và các đối tác chính trong lĩnh vực này. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, các quốc gia, tổ chức công đoàn, giới chủ, các nhà hoạt động về an toàn sức khỏe nghề nghiệp đều tổ chức các hoạt động để hưởng ứng ngày kỷ niệm này.  Chúng tôi trân trọng mời các bạn hãy tham gia lễ kỷ niệm này và chia sẻ với chúng tôi các hoạt động mà các bạn tổ chức.

Biên dịch: P. Hải

(Nguồn tin: Tin và ảnh: ILO)