Tình huống 92: Hoạt động điều khiển, vận hành máy

17/06/2016
Một xe ủi đã rơi xuống dốc của một sườn dốc cao 90m khi đẩy đất xuống đáy dốc. Người điều khiển đã tử vong.

Hôm xảy ra tai nạn, xe ủi đẩy đất triền dốc để mở tầng khai thác tại một khu mỏ. Chiều rộng của tầng là 14m. Để phòng ngừa tai nạn rơi cho máy, người điều khiển được hướng dẫn phải duy trì một dải đất đắp ở mép tầng khai thác


Nguyên nhân chính xác của tai nạn chưa được biết vì người điều khiển đã làm việc một mình và không có ai quan sát vụ tai nạn. Tuy nhiên,người ta giả định rằng xe ủi đã rơi thẳng từ mép bờ dốc xuống. Bởi vì không thấy đất ở mép tầng khai thác và các dấu vết còn lại trên bờ dốc.

Công việc đó được thực hiện trong đêm có sương mù. Do đó tầm nhìn bị giảm xuống ít hơn 5m mặc dù xe xúc được trang bị đèn khi làm việc.

Nguyên nhân tai nạn

1. Không có hướng dẫn giới hạn khu vực làm việc mặc dù xe xúc đang làm việc bên bờ dốc một dốc rất cao.

2. Không có người quan sát ở công trường khi thực hiện công tác đào đất ở nơi sâu trong mỏ. Người điều khiển xe xúc đã làm việc vào đêm có sương mù. Độ sáng cần thiết đã không  được thảo luận.

3. Một khóa đào tạo an toàn đầy đủ về nguy cơ xảy ra tai nạn rơi đã không được thực hiện.


Những lời khuyên nhằm ngăn ngừa tai nạn tương tự

1. Các biện pháp ngăn máy đi vào khu vực có nguy cơ rơi phải được thực hiện. Hãy bố trí người hướng dẫn để hướng dẫn người điều khiển phương tiện về các giới hạn của khu vực làm việc.

2. Chỉ định một người phụ trách ở công trường để giám sát trực  tiếp.

3. Phải biết các tiêu chuẩn quy định về điều kiện làm việc, phải dừng công việc liên quan đến điều kiện thời tiết đặc biệt.

4. Thông thường, không được phép làm việc vào ban đêm. Nếu cần phải làm việc vào buổi tối, phải bố trí chiếu sáng phù  hợp.

5. Một khóa đào tạo về an toàn khi làm việc ở mỏ phải được thực  hiện.

(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng, BXD)