Tình huống 95: Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ

29/06/2016
Tai nạn xảy ra trong khi cần trục (tải trọng an toàn 2,8 tấn) đang nâng và di chuyển dầm tiết diện H.

Một người phụ trách của thầu phụ, ông A đang chuẩn bị không gian làm việc để hàn hồ quang các dầm H. Một công nhân khác, ông B, cột 3 cây dầm và treo nó lên bằng một cáp nâng. Ông A đã nghĩ rằng việc sử dụng một dây cáp để nâng là rất nguy hiểm, nhưng ông ấy đã không đề nghị dừng việc cẩu nâng lại vì ông ấy muốn bắt tay ngay vào việc hàn hồ quang của mình. Thay vì dừng việc nâng lại, ông A lại hướng dẫn ông B giữ khoảng cách đối với các dầm treo sau khi nâng lên được 2m. Cáp treo bất ngờ đứt và  các thanh dầm đã rơi vào ông B, ông ấy đã bị thương và phải nghỉ việc trong 2 tháng. Nhà thầu chính đã không tổ chức kiểm tra các dây cáp. Thầu phụ đã sử dụng cáp không phù hợp vì đã bị thắt nút và bị biến dạng. Ông A đã qua khóa huấn luyện về công tác nâng hạ nhưng ông B thì không. Đơn vị chủ quản đã không kiểm tra các chứng nhận của công nhân.

Nguyên nhân tai nạn

1.Sử dụng dây bị hỏng, dây đã bị thắt nút và biến dạng, do không kiểm tra dây trước khi bắt đầu công việc.

2. Nâng bằng dây đơn. Mặc dù ông A đã dự kiến được mối nguy hiểm khi nâng dầm nhưng ông ấy đã không cho dừng việc nâng.

3. Ông B đứng quá gần tải.

4. Ông B đã móc, buộc các thanh dầm nhưng lại không qua khóa huấn luyện về công tác móc, buộc tải khi thực hiện các công tác nâng hạ.

5. Nhà thầu chính đã không thực hiện các hướng dẫn về an toàn và vệ sinh lao động cho công nhân và đã không kiểm tra các chứng chỉ hành nghề.


Những lời khuyên nhằm ngăn chặn tình huống tương tự

1. Không được dùng dây bị hỏng.

2. Vật nâng phải được kiểm tra độ ổn định sau khi nâng. Sử dụng nhiều dây để móc, buộc tải.

3. Công nhân phải giữ khoảng cách với vật nâng.

4. Tất cả các công nhân tham gia công tác móc buộc tải phải hoàn thành khóa huấn luyện về móc buộc tải.

5. Nhà thầu chính phải thực hiện các hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân ở công trường.


(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng, BXD)