Tình huống 100: Hoạt động liên quan đến điện

06/07/2016
Tai nạn xảy ra khi công nhân kiểm tra lớp cách nhiệt trên trần.

Lớp cách nhiệt trên trần được hoàn thành một ngày trước khi xảy ra tai nạn. Nguồn điện cấp cho hệ thống đèn và các dụng cụ khác đã được bố trí trên trần trước đó đã được di dời sau khi lắp đặt. Do đó, hai công nhân, ông (A) và (B) mang một dây điện nối dài (30m) lên trần để cấp điện cho đèn. Phích cắm của dây điện kéo dài được cắm vào ổ điện ở tầng hai.

Trong quá trình kiểm tra chiều dài của dây điện nối không đủ. Vì vậy, họ lại mang thêm bốn đoạn dây nối (mỗi đoạn 10m) lên trần và cắm theo trình tự như sơ đồ bên dưới.

Sau khi kiểm tra xong, họ bắt đầu rút các dây nối dài tuần tự từng cái một trên trần. Khi ông A rút dây nối dài thứ 3 và cấm phích đèn vào dây nối thứ 2, đã xảy ra chập điện và ông (A) đã bị rơi khỏi trần. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết. Phần thân của ổ cắm thứ hai bị hỏng và một phần dây điện tiếp xúc không có vỏ bọc. Ông (A) đã cố gắng cắm phích vào ổ cắm trong bóng tối. Nhưng ông ấy đã chạm vào phần điện tiếp xúc và bị điện giật.


Nguyên nhân tai nạn

1. Ổ cắm của dây điện nối dài đã bị hỏng.

2. Ông (A) đã chạm vào phần điện tiếp xúc khi đang có điện. Ông (A) và (B) đã làm việc trong bóng tối trong khoảng thời gian dây điện nối dài được cắm vào/rút ra.

3. Công nhân không nhận ra các nguy cơ bị điện giật bởi vì khóa đào tạo an toàn về điện không được thực hiện.


Những hướng dẫn phòng ngừa tai nạn tương tự

1. Tất cả các thiết bị điện phải được kiểm tra trước khi sử dụng tại công trường. Nếu có lỗi, không được sử dụng cho đến khi đã được sửa chữa hoặc thay thế.

2. Luôn phải có đèn chiếu sáng trong suốt quá trình làm việc và cả trong quá trình kiểm tra.(Nguồn tin: Trích dẫn – Các tình huống tai nạn và hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trong xây dựng, BXD)