Tình huống 112: Tai nạn do ngã trên giàn giáo

05/12/2016
Mô tả tai nạn: Người công nhân tử vong sau khi bị thương ở đầu do ngã khỏi cầu thang không có tay vịn vì mất thăng bằng trên sàn giàn giáo trơn trượt trong lúc thực hiện công việc.

Nguyên nhân tai nạn:

① Giàn giáo không có bảo vệ chống trượt

Những rủi ro lật xuất phát từ việc không làm sạch các chất trơn khỏi mặt sàn và bậc thang của giàn giáo.

② Không đội mũ bảo hộ lao động

Người công nhân đã không đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu trong trường hợp bị ngã hoặc lật.

③ Chiều cao của lan can an toàn không hợp lý

Lan can được lắp đặt quanh giàn giáo không đủ cao để phòng ngừa người công nhân bị ngã ra khỏi giàn giáo do bị trượt.


Các biện pháp phòng ngừa những tai nạn tương tự

① Chống trượt trên giàn giáo

Làm sạch các chất trơn trên sàn của giàn giáo gồm cả các lối đi trong nơi làm việc. Cần lắp đặt một biển báo "Chú ý Bề mặt Trơn trượt".

② Đội mũ bảo hộ lao động

Người công nhân cần đội mũ bảo hộ lao động trong khi làm việc để ngăn ngừa bị thương ở đầu nếu ngã hoặc lật.

③ Lắp đặt lan can an toàn có chiều cao hợp lý

Cần lắp đặt thanh vịn trên có chiều cao từ 90 đến 120 cm quanh giàn giáo để ngăn ngừa tai nạn ngã.

(Nguồn tin: Theo Hướng dẫn an toàn cho công nhân sản xuất người nước ngoài, KOSHA)