Tình huống 116: Tai nạn do đập đầu vào dây xích

07/12/2016
Mô tả tai nạn: Người công nhân tử vong do đập đầu vào một dây xích văng ra khỏi bánh xe trong lúc kiểm tra tiếng ồn bất thường phát ra từ dây xích (phần truyền động) không có tấm bảo vệ.

Nguyên nhân tai nạn

① Không tuân thủ các quy định an toàn trong lúc thực hiện việc sửa chữa/bảo dưỡng

Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi bảo dưỡng, làm sạch, tiếp liệu hoặc sửa chữa các máy nguy hiểm như lắp đặt các tấm bảo vệ trên những bộ phận có rủi ro tai nạn hoặc tắt máy; tuy nhiên, người công nhân đã tháo bỏ tấm bảo vệ trong lúc kiểm tra máy.

② Không sử dụng đúng thanh cuộn dây xích

Sử dụng một dây xích có nhiểu hơn 4 mắt so với thông số kỹ thuật thiết kế đã khiến cho dây xích bị chùng và tăng xác suất trật khỏi bánh xe.


Các biện pháp phòng ngừa những tai nạn tương tự

① Tuân thủ các quy định an toàn trong khi sửa chữa/bảo dưỡng Thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thực hiện các việc tương tự trên máy nguy hiểm bao gồm tắt máy hoặc lắp đặt tấm bảo vệ cho bộ phận có rủi ro tai nạn.

② Tuân thủ các thông số kỹ thuật thiết kế: Sử dụng các bộ phận tuân theo thông số kỹ thuật thiết kế khi sửa chữa máy hoặc thay thế các bộ phận để không làm giảm hiệu suất hoạt động của máy.

③ Điều chỉnh khoảng cách giữa các trục: Độ dài của dây xích ở thanh cuộn thay đổi làm cho dây xích chùng xuống sẽ khiến dây xích bị trật ra khỏi bánh xe. Để phòng ngừa sự cố này, cần lắp đặt một thiết bị điều chỉnh độ căng, hoặc sử dụng dây xích có chiều dài hợp lý.


(Nguồn tin: Trích: Hướng dẫn an toàn cho công nhân sản xuất người nước ngoài, KOSHA)